Main menu
Second Menu

Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум

ТЕРАПИЯ ПО ХОДА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ КОНТИНУУМ

През 2013 г. „Арбилис” издаде поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Тя включва четири книги със следните заглавия: „Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки”, „Статините в сърдечно-съдовия континуум”, „Медикаменти, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум”, „Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум”

Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки и доказателстваСърдечно-съдов континуум

Корици Меки
Страници 240
Формат 140/210 mm

„Сърдечно-съдов континуум – теоретични постановки и доказателства” е първата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Тя е с автори проф. Нина Гочева, доц. Елина Трендафилова и доц. Борислав Георгиев, а нейн рецензент е проф. Жанета Георгиева.
Прочетете още…

Статините в сърдечно-съдовия континуумСтатините в сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 288
Формат 140/210 mm

„Статините в сърдечно-съдовия континуум” е под редакцията на проф. Нина Гочева и доц. Борислав Георгиев. Тя е втората от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”.
Прочетете още…

 

Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуумМедикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 352
Формат 140/210 mm

„Медикаменти, повлияващи на ренин-ангиотензин-алдо-стероновата система по хода на сърдечно-съдовия континуум“ е третата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”. Книгата е под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска и доц. Борислав Георгиев, а рецензент е проф. Николай Данчев.
Прочети още…

Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуумБета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум

Корици Меки
Страници 176
Формат 140/210 mm

„Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум” е четвъртата книга от поредицата „Терапия по хода на сърдечно-съдовия континуум”.
Прочети още…

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.