Main menu
Second Menu

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания - 2016

В книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016“ са застъпени съвременните подходи за подобряване на съпричастността на пациентите към терапия чрез въвеждане на концепцията за „полипил“, за класически и нови биомаркери за метаболитен синдром и тяхната роля в ежедневието и науката, за ролята на стреса върху сърдечно-съдовата система и за някои клинични изяви на патология при симпатикусова активация.

„Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016“ изяснява някои дискусионни въпроси в сърдечната и съдовата патология, очертава нови направления за размисъл, ще стимулира клинични наблюдения и научни разработки и, не на последно място, тя е в помощ на клиницистите – да диагностицират и лекуват по-успешно българските пациенти.

„Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016“ ще бъде полезна за специалисти по вътрешни болести, кардиолози, ендокринолози, ангиолози, както и за докторанти, специализанти и студенти със специални интереси към сърдечните и съдовите заболявания.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.