Main menu
Second Menu

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2015

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания - 2015Книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2015“, представя теми, които остават нерешени или има спорни данни за тях. Някои от тях не са намерили място в международните препоръки. Други отразяват нови патогенетични механизми, които могат да обяснят новите терапевтични подходи или да трасират пътя на нови открития. Наред с новостите са представени и класически унифицирани стратегии за поведение.

Книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2015” е полезна за специалисти по кардиология, ангиология, ендокринология, както и за докторанти, специализанти и студенти със специални интереси към сърдечните и съдовите заболявания.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.