Main menu
Second Menu

Фармакотерапия в кардиологията

Фармакотерапия в кардиологиятаФармакотерапия в кардиологията

Корици Твърди
Страници 544
Формат 160/230 mm
ISBN 978-954-91788-9-0

„Фармакотерапия в кардиологията” е учебно помагало, което обединява в себе си и анализира приложението на лекарствата, прилагани за най-честите заболявания в съвременния свят.
Книгата представя актуален анализ на масово прилаганите медикаменти в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Медикаментите се обсъждат по терапевтични групи и се отделя място на тяхната употреба при честите нозологии. Избран е подхода на анализ на лекарствата по групи, а не алгоритмите на терапия според препоръките за лечение на заболяванията. Статиите са обединени в няколко раздела: „Антитромбоцитни медикаменти”, „Статини”, „Диуретици”, „Бета-блокери”, „Калциеви антагонисти”, „АСЕ-инхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ)”, „Централно действащи медикаменти”, „Комбинирана терапия и лекарствени взаимодействия”.
Книгата е издадена под редакцията на чл.-кор. проф. Мила Власковска и доц. Нина Гочева. Рецензент е проф. Николай Данчев. Автори на публикациите са д-р Александър С. Александров, доц. Арман Постаджиян, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Добромир Гочев, доц. Ива Паскалева, д-р Любомир Бауренски, чл.-кор. проф. Мила Власковска, д-р Милко Стоянов,д-р Михаил Протич, доц. Нина Гочева, доц. Славина Сурчева, д-р Станислав Иванов.

„Фармакотерапия в кардиологията” служи за опресняване на знанията на кардиолозите и интернистите с дълъг практически опит и е много подходяща за общопрактикуващи лекари и начинаещи лекари.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.