Main menu
Second Menu

Хемодинамика

ХемодинамикаХемодинамика

Корици Меки
Страници 384
Формат 160/230 mm
ISBN 978-619-7063-09-7

Книгата „Хемодинамика“ е съвременен и задълбочен обзор относно хемодинамиката в норма и патология. Основните хемодинамични параметри: сърдечен индекс, системно съпротивление, ударен обем, индекс на ударния обем и индекс на крайния диастолен обем са разгледани подробно, както и взаимната им зависимост и влияние.
Настоящият труд обхваща всички съвременни познания относно хемодинамичните промени в норма и патология при различни сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, белодробна хипертония, вродени сърдечни малформации, митрални, аортни и трикуспидални пороци

и бъбречни заболявания. Специално внимание е обърнато на вродените сърдечни малформации, които благодарение за успешната сърдечна хирургия в детска възраст вече са обект на грижи на кардиолозите. В книгата се отделя място и за бъбречната хемодинамика като се посочва неразривната връзка между бъбрека и сърцето.
„Хемодинамика“е полезно ръководство за кардиолози, детски кардиолози и интернисти, както и за специализанти и докторанти по кардиология и детска кардиология, общопрактикуващи лекари и студенти.
„Хемодинамика” е издадена под редакцията на доц. Маргарита Цонзарова. Автори в книгата са доц. Анна Кънева-Ненчева, доц. Борислав Георгиев, доц. Добрин Василев, доц. Елина Трендафилова, доц. Маргарита Цонзарова, доц. Нина Белова, д-р Александър Александров, д-р Атанас Кундурджиев, д-р Илияна Петрова, д-р Любомир Досев, д-р Пламен Пенчев, д-р Христо Матеев.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.