Main menu
Second Menu

Списание „Наука Ендокринология“

Наука Ендокринология

През май 2007 г. излезе първият брой на сп. “Наука ендокринология”. Целта на списание “Наука ендокринология” е да допълни практическите познания, т.е. да запознае в рамките на един неголям обем всички общопрактикуващи лекари и ендокринолози с общо утвърдени критерии за диагностиката и лечението на ендокринните заболявания и болестите на обмяната.

Списание “Наука Ендокринология” бързо се утвърди като практическо ръководство по ендокринология и стана  част от дейностите, свързани с продължителното медицинско обучение. Авторите на статиите улесняват читателя при търсенето на информация по интересуващите го въпроси на практическата ендокринология.

Списанието е предназначено специално за общопрактикуващите лекари и специалистите-ендокринолози. Целта е те да бъдат запознати със съвременните концепции, консенсуси и насоки, отнасящи се до основни проблеми на клиничната ендокринология. Акцентът на списанието е насочен върху практическите въпроси на ендокринологията, поради което то ще бъде полезно и за всички лекари. Дискутират се проблемите както на често срещаните и социално-значимите заболявания, така и на относително по-редките синдроми и заболявания. Разглеждани са основни ръководства за действие и алгоритми на ендокринните заболявания, които са приети от международни ендокринологични общности или са били обсъждани на български форуми през текущата година.

Редакционен съвет:

ПОЧЕТЕН ГЛАВЕН РЕДАКТОР
проф. Сабина Захариева, д.м.н.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

Главен редактор
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, д.м.н.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
проф. Борислав Георгиев, д.м.
Национална кардиологична болница

проф. Виолета Йотова, д.м.н.
Първа детска клиника с ДОИЛНН, УМБАЛ, „Св. Марина“, МУ, Варна
проф. Здравко Каменов, д.м.н.
Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ, София
проф. Мария Орбецова, д.м.
Клиника по ендокринология и болести на обмяната,
УМБАЛ „Св. Георги“,
МУ, Пловдив
доц. Атанаска Еленкова, д.м.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

2021

Наука Eндокринология 1/2021
Наука Eндокринология 2/2021
Наука Eндокринология 3/2021
Наука Eндокринология 4/2021

2020

Наука Eндокринология 1/2020
Наука Eндокринология 2/2020
Наука Eндокринология 3/2020
Наука Eндокринология 4/2020

2019

Наука Eндокринология 1/2019
Наука Eндокринология 2/2019
Наука Eндокринология 3/2019
Наука Eндокринология 4/2019

2018

Наука Eндокринология 1/2018
Наука Eндокринология 2/2018
Наука Eндокринология 3/2018
Наука Eндокринология 4/2018

2017

Наука Eндокринология 1/2017
Наука Eндокринология 2/2017
Наука Eндокринология 3/2017
Наука Eндокринология 4/2017

2016

Наука Eндокринология 1/2016
Наука Eндокринология 2/2016
Наука Eндокринология 3/2016
Наука Eндокринология 4/2016

2015

Наука Eндокринология 1/2015
Наука Eндокринология 2/2015
Наука Eндокринология 3/2015
Наука Eндокринология 4/2015

2014

Наука Eндокринология 1/2014
Наука Eндокринология 2/2014
Наука Eндокринология 3/2014
Наука Eндокринология 4/2014
Наука Eндокринология 5/2014
Наука Eндокринология 6/2014

2013

Наука Eндокринология 1/2013
Наука Eндокринология 2/2013
Наука Eндокринология 3/2013
Наука Eндокринология 4/2013
Наука Eндокринология 5/2013
Наука Eндокринология 6/2013

2012

Наука Eндокринология 1/2012
Наука Eндокринология 2/2012
Наука Eндокринология 3/2012
Наука Eндокринология 4/2012
Наука Eндокринология 5/2012
Наука Eндокринология 6/2012

2011

Наука Eндокринология 1/2011
Наука Eндокринология 2/2011
Наука Eндокринология 3/2011
Наука Eндокринология 4/2011
Наука Eндокринология 5/2011
Наука Eндокринология 6/2011

2010

Наука Eндокринология 1/2010
Наука Eндокринология 2/2010
Наука Ендокринология 3/2010
Наука Eндокринология 4/2010
Наука Eндокринология 5/2010
Наука Eндокринология 6/2010

2009

Наука Eндокринология 1/2009
Наука Eндокринология 2/2009
Наука Eндокринология 3/2009
Наука Eндокринология 4/2009
Наука Eндокринология 5/2009
Наука Eндокринология 6/2009

2008

Наука Eндокринология 1/2008
Наука Eндокринология 2/2008
Наука Eндокринология 3/2008
Наука Eндокринология 4/2008

2007

Наука Eндокринология 1/2007
Наука Eндокринология 2/2007
Наука Eндокринология 3/2007

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.