Main menu
Second Menu

Списание „Наука Инфектология и Паразитология“

Наука Инфектология Паразитология


В началото на октомври 2010 г. от печат излезе първият брой на списание „Наука Инфектология и Паразитология“. Списанието е насочено, както към специалистите в областта на инфектологията и паразитологията, така и към общопрактикуващите лекари.

Редакционен съвет:

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. Татяна Червенякова
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – София
Изпълнителен директор СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

ПОЧЕТЕН ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. Иван Диков

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. Камен Плочев
Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Проф. Марияна Стойчева
Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Проф. Цеца Дойчинова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен

Проф. Лилия Пекова
Катедра по хигиена, епидемиология и инфекциозни болести, Тракийски университет, Стара Загора

Проф. Маргарита Господинова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, МУ – Варна

2020

Наука Инфектология Паразитология 1/2020

2019

Наука Инфектология Паразитология 1/2019

2018

Наука Инфектология Паразитология 1/2018

2017

Наука Инфектология Паразитология 1/2017

2016

Наука Инфектология Паразитология 1/2016
Наука Инфектология Паразитология 2/2016

2015

Наука Инфектология Паразитология 1/2015
Наука Инфектология Паразитология 2/2015

2014

Наука Инфектология Паразитология 1/2014
Наука Инфектология Паразитология 2/2014

2013

Наука Инфектология Паразитология 1/2013
Наука Инфектология Паразитология 2/2013

2012

Наука Инфектология Паразитология 1/2012
Наука Инфектология Паразитология 2/2012

2011

Наука Инфектология Паразитология 1/2011
Наука Инфектология Паразитология 2/2011

2010

Наука Инфектология Паразитология 1/2010

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.