Main menu
Second Menu

Списание „Наука Кардиология“

Наука Кардиология

От 2000 г. Арбилис ООД е издател на списание “Наука Кардиология”, единствено по рода си медицинско издание както по отношение на тиража си (5000 бр.), така и от гледна точка на графичния си дизайн, съдържанието си и, не на последно място, разпространението си. Списание “Наука Кардиология” е пълноцветно, издава се в 6 броя годишно и се разпространява сред общопрактикуващи лекари, кардиолози, ендокринолози и други извънболнични и болнични специалисти (70% от тиража чрез изпращане на адреси и 30% – на медицински форуми).

Главен редактор
Проф. Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница, София

Редакционен съвет

проф. Георги Момеков
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

проф. Елина Трендафилова
Национална кардиологична болница, София

проф. Жанета Георгиева
Факултет по медицина, Медицински университет, Варна

проф. Марио Станкев
Национална кардиологична болница, София

проф. Нина Гочева
Национална кардиологична болница, София

доц.  Илияна Петрова
Национална кардиологична болница, София

доц. Любомир Киров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет,
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

д-р Георги Владимиров
Национална кардиологична болница, София

 

2021

Наука Кардиология 1/2021
Наука Кардиология 2/2021
Наука Кардиология 3/2021
Наука Кардиология 4/2021
Наука Кардиология 5/2021
Наука Кардиология 6/2021

2020

Наука Кардиология 1/2020
Наука Кардиология 2/2020
Наука Кардиология 3/2020
Наука Кардиология 4/2020
Наука Кардиология 5/2020
Наука Кардиология 6/2020

2019

Наука Кардиология 1/2019
Наука Кардиология 2/2019
Наука Кардиология 3/2018
Наука Кардиология 4/2018
Наука Кардиология 5/2018
Наука Кардиология 6/2018

2018

Наука Кардиология 1/2018
Наука Кардиология 2/2018
Наука Кардиология 3/2018
Наука Кардиология 4/2018
Наука Кардиология 5/2018
Наука Кардиология 6/2018

2017

Наука Кардиология 1/2017
Наука Кардиология 2/2017
Наука Кардиология 3/2017
Наука Кардиология 4/2017
Наука Кардиология 5/2017
Наука Кардиология 6/2017

2016

Наука Кардиология 1/2016
Наука Кардиология 2/2016
Наука Кардиология 3/2016
Наука Кардиология 4/2016
Наука Кардиология 5/2016
Наука Кардиология 6/2016

2015

Наука Кардиология 1/2015
Наука Кардиология 2/2015
Наука Кардиология 3/2015
Наука Кардиология 4/2015
Наука Кардиология 5/2015
Наука Кардиология 6/2015

2014

Наука Кардиология 1/2014
Наука Кардиология 2/2014
Наука Кардиология 3/2014
Наука Кардиология 4/2014
Наука Кардиология 5/2014
Наука Кардиология 6/2014

2013

Наука Кардиология 1/2013
Наука Кардиология 2/2013
Наука Кардиология 3/2013
Наука Кардиология 4/2013
Наука Кардиология 5/2013
Наука Кардиология 6/2013

2012

Наука Кардиология 1/2012
Наука Кардиология 2/2012
Наука Кардиология 3/2012
Наука Кардиология 4/2012
Наука Кардиология 5/2012
Наука Кардиология 6/2012

2011

Наука Кардиология 1/2011
Наука Кардиология 2/2011
Наука Кардиология 3/2011
Наука Кардиология 4/2011
Наука Кардиология 5/2011
Наука Кардиология 6/2011

2010

Наука Кардиология 1/2010
Наука Кардиология 2/2010
Наука Кардиология 3/2010
Наука Кардиология 4/2010
Наука Кардиология 5/2010
Наука Кардиология 6/2010

2009

 
Наука Кардиология 1/2009
Наука Кардиология 2/2009
Наука Кардиология 3/2009
Наука Кардиология 4/2009
Наука Кардиология 5/2009
Наука Кардиология 6/2009

2008

Наука Кардиология 1/2008
Наука Кардиология 2/2008
Наука Кардиология 3/2008
Наука Кардиология 4/2008
Наука Кардиология 5/2008
Наука Кардиология 6/2008

2007

Наука Кардиология 1/2007
Наука Кардиология 2/2007
Наука Кардиология 3/2007
Наука Кардиология 4/2007
Наука Кардиология 5/2007
Наука Кардиология 6/2007

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.