Main menu
Second Menu

Списание „Наука Фармакология“

Наука Фармакология

Излезе от печат най-новото издание на Арбилис – сп. „Наука Фармакология“. Водещи специалисти в областта на фармакологията, клиничната фармакология и фармакотерапия, фундаментални и клинични дисциплини ще представят новостите в механизмите на действие на лекарствата на клетъчно ниво, проблемите, свързани с лекарствените взаимодействия, и техните желани и нежалани ефекти в зависимост от генетичните особености на организма.

Редакционен съвет:

Главен редактор
Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска
Катедра „Фармакология и токсикология”, Медицински факултет, Медицински университет, София

Зам.-главен редактор
Д-р Мария Попова
Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Председател на редакционния съвет
Проф. д-р Николай Данчев
Катедра „Фармакология и токсикология”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Членове
Проф. д-р Андреа Ласлоп
Дирекция „Научно развитие”, Австрийска агенция за здраве и безопасност на лекарствата/храните, Виена, Австрия

Проф. Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Проф. д-р Николай Ламбов
Катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
Проф. д-р Харалд Енцман
Дирекция „Разрешаване на лекарствени продукти“ към Федерален институт за лекарствени и медицински продукти, Германия
Доц. Любина Тодорова
Дирекция „Разрешение за употреба на
лекарствените продукти“, Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Доц. Румен Николов
Катедра „Фармакология и токсикология”, Медицински факултет, Медицински университет, София

2021

Наука Фармакология 1/2021
Наука Фармакология 2/2021

2020

Наука Фармакология 1/2020
Наука Фармакология 2/2020

2019

Наука Фармакология 1/2019
Наука Фармакология 2/2019

2018

Наука Фармакология 1/2018
Наука Фармакология 2/2018

2017

Наука Фармакология 1/2017
Наука Фармакология 2/2017

2016

Наука Фармакология 1/2016
Наука Фармакология 2/2016

2015

Наука Фармакология 1/2015
Наука Фармакология 2/2015

2014

Наука Фармакология 1/2014
Наука Фармакология 2/2014

2013

Наука Фармакология 1/2013
Наука Фармакология 2/2013

2012

Наука Фармакология 1/2012
Наука Фармакология 2/2012

2011

Наука Фармакология 1/2011
Наука Фармакология 2/2011

2010

Наука Фармакология 1/2010

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.