Main menu
Second Menu

Кардиоренален синдром

Кардиоренален синдромПод редакцията на проф. Борис Богов и проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска и проф. Жанета Георгиева

Книгата „Кардиоренален синдром“ се стреми всеобхватно да анализира данните и подходите при кардиореналния синдром. Екип от водещи специалисти разглежда отделни аспекти на синдрома и предлага съвременни диагностични и терапевтични алгоритми. Участието на нефролози, кардиолози и фармацевти при дискутирането на проблемите дава възможност за мултидисциплинарен подход при очертаване на насоките за поведение при тези болни.

Книгата е написана на издържан, но същевременно разбираем научен език и е отлично онагледена с множество схеми и фигури. Изключително богатата информация в различните аспекти на кардиореналния синдром представлява отлично помагало не само за широк кръг специалисти – кардиолози и нефролози, но и за лекари от различни други специалности, за общопрактикуващи лекари, специализанти и студенти, както и за всички интересуващи се от профилактиката, диагностиката и лечението на пациентите с различни вътрешни болести.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.