Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 1/2018

NЕ1_korici_


» Увод
» Предсърдно мъждене при първичен алдостеронизъм
» Диабетът тип HNF1α-MODY – как може да бъде прекратена инсулиновата терапия след 22 години редовна употреба
» Принципи на лечение на захарен диабет тип 2 в напреднала и старческа възраст
» Ефикасност и безопасност на дапаглифлозин: какво ново?
» Проучвания за оценка на сърдечно-съдовата безопасност на SGLT2-инхибиторите

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

На 7–8 май 2018 г. в София се проведе поредната Трета научна експертна среща, посветена на проблемите на хипофизата. За разлика от предишните две срещи през 2016 и 2017 г., тази година бяха включени и надбъбречните заболявания, като в програмата бяха разгледани метаболитните и сърдечно-съдовите усложнения на хипофизните и надбъб­речните заболявания – първичен алдостеронизъм, феохромоцитом, адренокортикални тумори, вродена надбъбречна хиперплазия, комплекс на Карни.

This content is for members only.

Предсърдно мъждене при първичен алдостеронизъм

Автор: Д-р Росен Русев, д-р Йоанна Матрозова, доц. Атанаска Еленкова, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

В последните години в литературата се обсъжда ролята на алдостерона като причинител на сърдечна фиб­роза, хипертрофия и клетъчна смърт чрез активация на пътища, водещи до локално възпаление и оксидация. Някои от установените патофизиологични механизми са активация на Ca2+/калмодулин-зависимата протеинкиназа II, патологично активирана интракардиална тъканна РААС и повишена експресия на минералкортикоидния рецептор в миокарда. За последните 10 години са натрупани категорични данни за корелация между първичния алдостеронизъм и предсърдното мъждене, като най-големият системен метаанализ до момента разкрива високо съотношение на шансовете (odds ratio) – 3.52. Изразената взаимовръзка между първичния алдостеронизъм и предсърдното мъждене потвърждава нуждата от по-големи усилия относно навременната диагностика и лечение на алдостероновата хиперпродукция.

This content is for members only.

Диабетът тип HNF1α-MODY – как може да бъде прекратена инсулиновата терапия след 22 години редовна употреба

Автор: Проф. Виолета Йотова1, доц. Соня Галчева1, д-р Вилхелм Младенов1, д-р Веселин Бояджиев1, д-р Юлия Баздарска1, Сара Фланаган2, Шон Елард2,
д-р Калоян Цочев1, д-р Росица Стойчева1, проф. Андрю Хетърсли2

Болница: 1Катедра по педиатрия, Медицински университет, Варна
2Медицински колеж Пенинсула, Медицински университет на Ексетър, Великобритания

След увеличението на достъпа до молекулярно-генетична диагноза на моногенния диабет знанието за неговите форми и влиянието им върху живота на хората с диабет също се увеличиха.
Представяме 8-годишно наблюдение на семейство с диабет в четири последователни поколения. Майката е развила диабет на 12-годишна възраст и веднага е започнала лечение с инсулин. По време на диагнозата на дъщеря є тя беше на множествени дневни апликации с инсулинов аналог. Нейната 54-годишна майка също е с диабет от млада възраст и понастоящем се лекува с аналогова смес. Нашата пациентка развива полидипсополиурия на 10-годишна възраст (2010 г.). Никой от семейството няма затлъстяване.

This content is for members only.

Принципи на лечение на захарен диабет тип 2 в напреднала и старческа възраст

Автор: Проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив

Промяната във възрастовия състав на населението в света понастоящем е изключително важна и налага адаптиране на лечебните стратегии при широко разпространените хронични заболявания по отношение на хората в напреднала и старческа възраст. Близо една трета от диабетиците тип 2 са над 65-годишна възраст. Управлението на заболяването във високите възрастови групи включва адаптирано обучение с инструкции за хранене и физическа активност, оптимизиране на метаболитния контрол и предотвратяване на усложнения. Целите за гликемичен контрол трябва да бъдат строго персонализирани, базирани на индивидуалните характеристики на пациентите и очакваната продължителност на живот.

This content is for members only.

Ефикасност и безопасност на дапаглифлозин: какво ново?

Автор: Доц. Мира Сидерова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2-инхибитори) са най-новият клас перорални хипогликемизиращи агенти, които притежават инсулино-независим механизъм на действие. През последните няколко години се натрупаха обещаващи доказателства за тяхната ефикасност и безопасност. Освен поддържане на оптимален гликемичен контрол с този терапевтичен клас се наблюдават и плейотропни ефекти като понижение на телесното тегло и артериалното налягане, както и редукция в изходните стойности на пикочната киселина. Ключови аспекти, разгледани в настоящата статия, са профилът на безопасност на дапаглифлозин по отношение на сърдечно-съдовата система и ефектите върху бъбречната функция.

This content is for members only.

Проучвания за оценка на сърдечно-съдовата безопасност на SGLT2-инхибиторите

Автор: Проф. Цветалина Танкова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

От 2008 г. Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) изисква от фармацевтичната индустрия да се прави оценка на сърдечно-съдовата безопасност на всеки нов медикамент за лечение на захарен диабет тип 2 и да се изключи неприемливо увеличаване на сърдечно-съдовия риск. Обръща се внимание специално на сърдечно-съдовата безопасност, тъй като се има предвид значимо повишеният риск от сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при захарен диабет. Препоръките на FDA се последват от сходни изисквания на Европейската агенция за лекарства (EMA). Сърдечно-съдовата безопасност на SGLT2-инхибиторите се анализира в общо 9 проучвания, включващи 62 378 пациенти със захарен диабет тип 2. Приключили са 2 проучвания – EMPA-REG OUTCOME (eмпаглифлозин спрямо плацебо) и програмата CANVAS (канаглифлозин спрямо плацебо), които са показали положителни сърдечно-съдови и бъбречни резултати.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.