Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 1/2014

NЕ1_korici_


» УВОД
» Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на артериалната хипертония при диабет и метаболитен синдром
» Ефекти на витамин D върху гонадната ос
» Киспептин – от антиметастатичен фактор до регулатор на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос
» Съвременен подход към хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход
» Фармакоикономически аспекти на терапията на хипофизните тумори
» Таблетната форма Levothyroxine sodium: един дълъг път

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Уважаеми колеги, научен екип от Perelman School of Medicine от Университета на Пенсилвания съобщава резултатите от изследването Penn Ovarian Aging Study, обхващащо 255 жени, наблюдавани в продължение в 16-годишен период (1996–2012). Авторите обръщат внимание на факта, че около 5 години след настъпване на менопаузата продължават оплакванията от горещи вълни.
Статията – PDF
 

 

 

Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на артериалната хипертония при диабет и метаболитен синдром

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипергликемията играе важна роля за развитието на усложненията, свързани с диабета. Интервенционални проучвания показаха, че понижението на глюкозните нива сигнификантно подобрява микросъдовите усложнения, асоциирани с диабета. Понижението на нивото на глюкозата има умерен ефект върху макросъдовите усложнения и този ефект се проявява след няколко години. Контролът на артериалното налягане при пациентите с новодиагностициран диабет тип 2 води до сигнификантно понижение и на макросъдовите, и на микросъдовите усложнения. Контролът на артериалното налягане предотвратява макросъдовите усложнения при пациенти с диабет и без диабет, докато блокадата на РААС има допълнителен и сигнификантен ефект върху забавянето или спирането на прогресията на диабетната нефропатия и лек, но клинично значим ефект върху диабетната ретинопатия.
Статията – PDF

 

 

 

 

Ефекти на витамин D върху гонадната ос

Автор: Д-р Петя Ангелова, проф. Здравко Каменов
Болница: УМБАЛ „Александровска”, София

Класическите ефекти на витамин D са свързани основно с калциево-фосфорната обмяна. Той е изключително важен за абсорбцията на калций и фосфор в тънките черва, както и за синтезата на калций-свързващи белтъци, калциевата и фосфатната реабсорбция в бъбреците. Витамин D опосредства костното формиране и резорбция, като увеличава броя и активността на остеокластите. Синтезата на активния метаболит 1.25(ОН)2D3 се осъществява чрез хидроксилация последователно в черния дроб и в бъбрека с участието на ензимите 25-хидроксилаза (в черния дроб) и 1- -хидроксилаза (в бъбрека). Според серумните нива на 25(ОН) витамин D и праговото им ниво, необходимо за покачване на паратхормона, се определя статусът на витамин D.
Статията – PDF
 

 

 

Киспептин – от антиметастатичен фактор до регулатор на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос

Автор: Д-р Пресияна Няголова, д-р Митко Митков, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Репродуктивните нарушения са предизвикателство за изследователите в настоящия момент, тъй като въпреки усиления интерес на много научни екипи в целия свят, редица въпроси остават все още неизяснени – унаследяване, етиопатогенеза, механизми на развитие на инсулиновата резистентност, роля на хормоните на мастната тъкан и невроендокринна регулация на метаболитното състояние на организма.
Статията – PDF
 

 

 

Съвременен подход към хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход

Автор: Проф. Мария Малинова
Болница: Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Климактериумът е период от живота на жените на преход от репродуктивната възраст към старостта. Световната здравна организация е определила менопаузата като последната редовна менструация, в резултат от загуба на дейността на яйчниците. Перименопаузата започва, когато се проявяват първите изяви на нарушената яйчникова функция. Терминът „менопаузален преход“ обхваща периода около последната редовна менструация. Средната възраст на настъпване на менопаузата в света е 51 години. В България менопаузата настъпва средно на 47 години. От своя страна тя може да е естествена менопауза, хирургична менопауза и преждевременна менопауза, когато настъпва преди 45-годишна възраст.
Статията – PDF
 

 

 

Фармакоикономически аспекти на терапията на хипофизните тумори

Реферирал: д-р Мая Живкова

Днес изборът на терапия често се определя и от финансовите възможности; поради това терапевтичните решения, базирани на сигурност и ефективност на медикаментите, изискват и финансов анализ. В този обзор ще бъде обсъдена ценовата ефективност на терапията на пациенти с активни хипофизни аденоми, основно аденоми, секретиращи растежен хормон, адренокортикотропен хормон, тиреоидстимулиращ хормон, пролактиноми и хипофизни инциденталоми.
Статията – PDF
 

 

 

Таблетната форма Levothyroxine sodium: един дълъг път

Автор: Проф. Михаил Боянов1, д-р Мира Ванкова2
Болница: 1 Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София
2 Отделение по ендокринология, Клиника по ендокринология и нефрология, МБАЛ „Токуда болница София“

Levothyroxine sodium е основно лекарство за лечение на редица тиреоидни заболявания. То е единственото препоръчвано средство при лечение на хипотиреоидизъм1. През 2010 г. само във Великобритания
около 1 300 000 пациенти приемат Levothyroxine2. Докато повечето пациенти толерират малки промени в дозата на приемания медикамент или в циркулиращите му в организма нива без това да доведе до
субективни оплаквания, то при други това може да е свързано с различни последствия – от общи оплаквания и влошено благополучие през повишен риск от остеопороза до потенциално сериозни вреди, когато лечението се провежда при особено рискови групи пациенти, като бременни жени, новородени с вроден хипотиреоидизъм, възрастни пациенти с риск от ритъмна патология и пациенти, провеждащи супресивно лечение с Levothyroxine по повод на тиреоиден карцином.
Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.