Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 2/2015

NЕ2_korici_


» УВОД
» Хиперпролактинемия и автоимунитет: кое е първичното?
» Смъртност при акромегалия
» Как да се справим със сърдечно-съдовия риск при диабетес мелитус
» Мястото на съдовата хирургия при лечението на периферната диабетна ангиопатия
» Инсулинова резистентност и начин на живот
» Постпартален тиреоидит и депресия
» „BYDUREON” – надежден партньор в ежедневната практика
» Нарушения на сексуалното желание и възбуда при жените

Увод – Обединение на най-доброто от принципите на Med Diet и DASH Diet

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

В своя публикация от 26 май 2015 г. на сайта на Американската асоциация на клиничните ендокринолози д-р Keith Ayoob казва: „Дори да не следите редовно традиционните или електронните източници на информация, вие сте чували за средиземноморската диета (Med Diet). Тя се базира на широката употреба на зехтин в салатите и в готвенето, на приемането на много зеленчуци и плодове, някои сирена и кисело мляко, много риба и на ограничение на червените меса и животинските мазнини“.

This content is for members only.

Хиперпролактинемия и автоимунитет: кое е първичното?

Автор: Доц. Атанаска Еленкова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Погрешното схващане за автономността на имунната система битува в продължение на десетилетия. Едва в края на осемдесетте години на миналия век медицината, базирана на доказателства, предостави неоспорими данни относно наличието на двупосочна комуникация между имунната и невроендокринната система. Влияние върху имунния отговор оказват адреналните, тиреоидните, хипофизните и половите хормони. Ключова роля изпълнява хормонът пролактин (PRL), който посредством мощния си имуномодулаторен ефект повлиява както хуморалния, така и клетъчния имунитет1–6. Налице са убедителни доказателства, че този хормон може да бъде синтезиран не само от лактотрофите на аденохипофизата, но и от други клетки с екстрапитуитарен произход – невроните, епителните клетки на млечните жлези, простатата, ендотела и, не на последно място, клетките на имунната система.

This content is for members only.

Смъртност при акромегалия

Автор: Д-р Силвия Въндева, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Акромегалията е рядко заболяване със заболеваемост около 3–4 случая/милион население/година, характеризиращо се с хиперсекреция на растежен хормон (РХ), произхождащ при >95% от случаите от аденом на хипофизата. Още през 1920 г. се е смятало, че пациентите с акромегалия имат по-малка очаквана продължителност на живота. В проучване от 1966 г., обхващащо 100 пациенти с акромегалия, се съобщава, че 50% умират преди 50-годишна възраст и 89% – преди 60-годишна възраст1. През 1970 г. Wright и сътр. слагат началото на съвременните систематизирани проучвания върху смъртността при акромегалия с наблюденията си върху 194 пациенти с акромегалия от Англия и Уелс.

This content is for members only.

Как да се справим със сърдечно-съдовия риск при диабетес мелитус

Автор: Доц. Теодора Темелкова-Кюркчиева
Болница: Медицински център „Роберт Кох“, София

Понастоящем над 382 милиона души в световен мащаб са засегнати от глобалната диабетна епидемия, в това число 7.9% от европейското и 8.3% от американското население. Докато преди време диабетес мелитус тип 2 е наблюдаван предимно в богатите страни със „западен начин на живот“, сега заболяването се измества географски, като засяга преди всичко бедните страни. Особено силно засегнато е населението в азиатските държави. В Европа най-бурно е разпространението на диабета в югоизточните части на континента, в това число и в България.

This content is for members only.

Мястото на съдовата хирургия при лечението на периферната диабетна ангиопатия

Автор: Д-р Валентин Василев
Болница: Отделение по съдова хирургия, „МБАЛ–Бургас“ АД, Бургас

В България няма точна статистика за броя на диабетиците, а причината е в липсата на национален диабетен регистър. Вероятният реален брой на болните от диабет българи е около 600 000, което съставлява ,близо 9% от цялата популация. Счита се, че 40% от хората обаче не знаят, че имат диабет. В световен мащаб страдащите от диабет са 382 млн. души, като се очаква към 2030 г. те да бъдат 592 милиона. Тази тревожна статистика показва, че заболяването захарен диабет придобива мащабите на световна епидемия.

This content is for members only.

Инсулинова резистентност и начин на живот

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Инсулиновата резистентност е състоян ие на нарушен физиологичен отговор към инсулина. В мускулите и адипоцитите инсулиновата резистентност се изразява чрез понижение на инсулин-стимулирания глюкозен транспорт и метаболизъм. В черния дроб се наблюдава нарушен глюкозен транспорт. Голям брой фактори повлияват чувствителността към инсулина – възраст, телесно тегло, етническа принадлежност, абдоминална мастна тъкан (особено висцералната мастна тъкан), физическа активност, прием на медикаменти. Инсулинова резистентност се наблюдава при много клинични състояния – захарен диабет, затлъстяване, хипертония, дислипидемия, сърдечно-съдова болест, поликистозен овариален синдром.

This content is for members only.

Постпартален тиреоидит и депресия

Автор: Д-р Антоанета Аргатска, д-р Боян Нончев, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Рискът от депресия е повишен при жени в следродилния период, като между 10 и 15% от жените преживяват депресивен епизод в първите месеци след раждане. Според критериите на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (4 прераб. изд. – DSM-IV-TR) за постпартална депресия (ППД) се приема епизод, започнал до 4 седмици след раждането3. От клинична гледна точка, въз основа на данните от епидемиологични изследвания, симптоматика с начало до три месеца след раждането се счита за епизод на постпартална депресия4. Тя може да наруши социалната и личностната адаптация на жената, взаимоотношенията Ӝ с околните и връзката Ӝ с детето.

This content is for members only.

„BYDUREON” – надежден партньор в ежедневната практика

Автор: Д-р Наталия Темелкова, доц. Пламен Попиванов
Болница: УМБАЛ „Александровска“, София

Захарният диабет е епидемия, която бързо се разпространява в целия свят и поглъща все повече ресурси на здравните системи, създава сериозни проблеми на отделния индивид, близките му и цялото общество. Той е най-значимата причина за слепота, диализа и сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти, както и водеща причина за нетравматични ампутации на крайниците.

This content is for members only.

Нарушения на сексуалното желание и възбуда при жените

Автор: Д-р Вера Карамфилова
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Нарушенията на сексуалното желание и възбуда са едни от най-честите сексуални нарушения при жените, като в голяма част от случаите те са взаимносвързани. Това даде повод за промяна в класификацията на сексуалните нарушения в последното ръководство на Американската психиатрична асоциация от 2013 г. DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) за обединяването им в общ раздел.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.