Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 3/2018

NЕ1_korici_


» Увод
» Нови доказателства за стари концепции за приложението на аспирин при болни с диабет и при рискови пациенти
» Ендокринни нарушения и сърдечно-съдова болест Тиреоидни и паратиреоидни хормони и сърдечно-съдова болест
» Прескрипционният промискуитет или дали не нарушаваме понякога принципа „Първо: не вреди!“, когато сменяме без основание търговската марка
на използвания медикамент
» Поликистозен овариален синдром в различните възрасти – специфични особености и актуални препоръки

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

Всяка година на 14 ноември отбелязваме Световния ден на диабета. Този ден е най-мащабната кампания за увеличаване на осведомеността за заболяването в световен мащаб, която се ръководи от Международната диабетна федерация и се провежда от над 230 организации в 170 страни. От 2007 г. Световният ден на диабета се наблюдава от ООН.

This content is for members only.

Нови доказателства за стари концепции за приложението на аспирин при болни с диабет и при рискови пациенти

Автор: Любомир Бранков
Кореспондент на Арбилис на Конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Мюнхен 2018

На годишния конгрес на Европейската асоциация по кардиология в Мюнхен през август тази година бяха представени важни за науката и практиката научни съобщения, експерименти, проучвания и препоръки за диагностика и терапия. Сред докладваните клинични проучвания две се очертаха като особено значими за ежедневната профилактика, а именно за ролята на аспирина в първичната профилактика при пациенти със захарен диабет без атеросклеротична болест и при високорискови пациенти без диабет.

This content is for members only.

Ендокринни нарушения и сърдечно-съдова болест. Тиреоидни и паратиреоидни хормони и сърдечно-съдова болест

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов, д-р Атанас Генов
Болница: Национална кардиологична болница

Щитовидната жлеза и сърцето са в тясна връзка, която датира още от ембрионалното развитие. Промените в сърдечно-съдовата функция при всички заболявания на щитовидната жлеза доказват тясната физиологична зависимост между сърцето и щитовидната жлеза. Сърдечно-съдови нарушения се развиват и при субклиничните, и при клинично изявените дисфункции на щитовидната жлеза. Болестите на паратиреоидните жлези могат също да доведат до развитие на сърдечно-съдова болест. Настоящият обзор представя промените в сърдечно-съдовата система при хипер- и хипофункция на шитовидната и паращитовидните жлези.

This content is for members only.

Прескрипционният промискуитет или дали не нарушаваме понякога принципа „Първо: не вреди!“, когато сменяме без основание търговската марка на използвания медикамент

Автор: Д-р Александър Шинков
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Появата на първите генерични медикаменти преди повече от сто години е свързана с конкуренция и борба между оригиналните и генеричните продукти. На същата възраст са и опитите на законодателите да регулират тези отношения. В наши дни генеричните препарати са неизменна част от прескрипционната практика, а регулаторните органи контролират осигуряването на необходимото качество и биоеквивалентност. Това дава свобода на лекари и фармацевти за свободна замяна на медикаменти. И докато при препаратите с дълъг полуживот това е приемливо, при такива с кратък полуживот или с ендогенна продукция дори и малка промяна в плазмената концентрация може да доведе до разлика в биологичния ефект. Подобен медикамент е левотироксин. Редица проучвания демонстрират, че обичайните изследвания за биоеквивалентност не отчитат разлики в нивата до над 30%. С други думи, замяната на един препарат с друг, отчетен като биоеквивалентен, ще доведе до промяна в компенсацията на хипотиреоидизма, което се наблюдава и в практиката.

This content is for members only.

Поликистозен овариален синдром в различните възрасти – специфични особености и актуални препоръки

Автор: Д-р Ралица Робева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Поликистозният овариален синдром (Polycystic ovarian syndrome, PCOS) e едно от най-честите заболявания при жени в репродуктивна възраст, но той може да оказва влияние и в други периоди от живота на пациентките, като при това клиничната изява и здравословните рискове варират според възрастта. Критериите за PCOS в адолесцентната възраст се различават от тези при зрелите жени съобразно актуалните препоръки, тъй като много от признаците на синдрома може да се срещнат и при нормалното пубертетно развитие. По време и след менопаузата PCOS може да се установи само на база анамнестични данни, като остава неясно неговото значение за здравословното състояние на пациентките в напреднала възраст.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.