Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 4/2019

NЕ1_korici_


» Увод
» Метформин в терапията на захарния диабет. Подходи за подобряване на съпричастността на пациентите
» Репродуктивни нарушения при мъже със захарен диабет тип 1
» Грип и диабет
» Субклиничен първичен алдостеронизъм – предизвикателство в диагностичния процес
» Настоящи практики при диагнозата и лечението с растежен хормон в детството. Обобщени данни от анкета сред детски ендокринологични звена
от трето ниво

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова, Гл. редактор

По време на Националния симпозиум на Българското дружество по ендокринология на тема „Диабет – нов подход в лечението“, който се проведе от 10 до 12 октомври 2019 г. в Слънчев бряг, бяха представени публикуваните през изминалата година препоръки за добра клинична практика при ендокринни заболявания: препоръки за добра клинична практика при захарен диабет; препоръки за добра клинична практика при затлъстяване; препоръки за диагностика, профилактика и лечение на дефицит и недостатъчност на витамин D; препоръки за добра практика при заболявания на щитовидната жлеза; препоръки за добра клинична практика при заболявания на паращитовидните жлези; препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези; препоръки за добра клинична практика при заболявания на хипофизата; препоръки за добра клинична практика при заболявания на гонадите.

This content is for members only.

Метформин в терапията на захарния диабет. Подходи за подобряване на съпричастността на пациентите

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Метформин е медикамент на първи избор в терапията на захарния диабет тип 2. Повечето ръководства препоръчват ранно приложение на медикамента едновременно с назначаване на здравословна диета и физически упражнения. Метформин може да бъде прилаган в комбинация с всички други хипогликемични медикаменти с адитивен ефект. Той оказва и благоприятни ефекти върху сърдечно-съдовите рискови фактори и подобрява сърдечно-съдовата прогноза. Ефективността му се съчетава с добра поносимост и безопасност; внимание е необходимо по отношение на контраиндикациите за приложението му. Метформин е подходящ избор в условията на първичната медицинска помощ и специализираните звена. По-старата формула на метформин с незабавно освобождаване има някои ограничения, като честотата на стомашно-чревните нежелани реакции ограничава приема на желаните дози при някои пациенти, създавайки бариера за придържането към лечението и последващ гликемичен контрол. Въпреки това формулата с удължено освобождаване има потенциал да преодолее тези предизвикателства. Разглеждаме доказателства в подкрепа на използването на метформин като златен стандарт от първа линия за лечение на диабет тип 2 и предимствата на метформин XR по отношение на неговата поносимост, режим на дозиране и съпричастност към терапията.

This content is for members only.

Репродуктивни нарушения при мъже със захарен диабет тип 1

Автор: Д-р Мария Илиева, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Захарният диабет (ЗД) е хронично метаболитно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от нарушения в инсулиновата секреция, инсулиновото действие или и двете заедно. Заболяването е свързано със сериозни промени във въглехидратната, мастната и белтъчната обмяна. Бързо нарастващата честота на ЗД в световен мащаб обаче води до засягане на все повече пациенти в репродуктивна възраст. ЗД тип 1 е автоимунно заболяване, което се характеризира с нарушена продукция на инсулин от панкреаса в резултат на β-клетъчна деструкция. При много опитни животни и пациенти със ЗД тип 1 са наблюдавани нарушения в сперматогенезата и/или фертилитета. Връзката е установена още през ХІ в., когато заболяването е описано като „рухване на сексуалната функция“, подчертавайки важната роля на инсулина за репродуктивната система. Дори след въвеждането на инсулинолечението ЗД тип 1 продължава да оказва своето негативно влияние върху репродуктивните способности. Разнообразните патогенетични механизми на увреда включват въздействие върху сперматогенезата, стероидогенезата, матурацията на сперматозоидите, еякулацията и либидото. Дали увредата се дължи на локалните ефекти на хипергликемията върху гонадите или на промяна в нивата на хормоните, което води до нарушаване на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос (ХХГ) ос, не е напълно изяснено и до днес представлява научен интерес. Изследването и активното търсене на нарушения в репродуктивната функция при мъже със ЗД тип 1 биха довели до ранно диагностициране, лечение и превенция на късните усложнения.

This content is for members only.

Грип и диабет

Автор: Д-р Ивайло Лефтеров
Болница: V МБАЛ, София

Грипът е инфекциозно заболяване с изключителна значимост. Това е особено важно, когато се касае за грипна инфекция при пациенти с диабет. Грипният вирус може да се разпространи в човешкото тяло чрез заразен въздушен поток. Основните клинични прояви на грип включват висока температура, кашлица, болки в гърлото, главоболие и миалгия. Настъпването на сериозна инфекция може да се очаква в специфични уязвими групи пациенти със слаба или временно отслабена имунна система. Възрастните и децата са особено уязвима група по отношение на възникването на сериозна грипна инфекция. Диабетните пациенти са друга група с потвърдено имунно разстройство. Поради нарастващия брой пациенти диагностицирани с диабет, анализът, превенцията и лечението на пациентите с диабет по отношение на грип буди все по-голям интерес.

This content is for members only.

Субклиничен първичен алдостеронизъм – предизвикателство в диагностичния процес

Автор: Д-р Теодора Каменова, д-р Йоанна Матрозова, доц. Атанаска Еленкова, проф. Сабина Захариева
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, Катедра по ендокринология, Медицински университет, София

Първичният алдостеронизъм е най-честата форма на ендокринна хипертония. Характеризира се с несъответна на ренина алдостеронова хиперсекреция, която не подлежи на регулация от страна на РААС. Съществува широк спектър на ренин-независимия алдостеронизъм с активация на минералкортикоидния рецептор (МКР) сред нормотензивни пациенти. Субклиничният хипералдостеронизъм се характеризира с потиснати нива на ренин при несъответна на това алдостеронова секреция. Така промененото съотношение става причина за активиране на минералкортикоидния рецептор и за повишаване на риска за развитие на артериална хипертония в нормотензивната популация. Алдостерон-продуциращите клетъчни клъстери в морфологично нормални надбъб­речни жлези са хистопатологичната база на нормотензивния първичен алдостеронизъм. Задълбоченото изследване на континуума на ренин-независимия алдостеронизъм дава възможност за предотвратяване на сърдечно-съдовите усложнения в ранен стадии. Това позволява да се разшири употребата на МКР-антагонисти извън обхвата на резистентната артериална хипертония.

This content is for members only.

Настоящи практики при диагнозата и лечението с растежен хормон в детството. Обобщени данни от анкета сред детски ендокринологични звена от трето ниво

Автор: Д-р Ирина Халваджиян1, д-р Камелия Ранкова2, доц. Чайка Петрова1, доц. Соня Галчева2, д-р Галя Попова3, доц. Елисавета Стефанова4,
доц. Нарцис Калева5, доц. Даниела Авджиева4, проф. Виолета Йотова2

Болница: 1Мeдицински университет, Плевен
2Мeдицински университет, Варна
3Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София
4Отделение по клинична генетика, СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, Мeдицински университет, София
5Мeдицински университет, Пловдив

Навременното диагностициране на нарушенията в растежа и по-специално на дефицита на растежен хормон (ДРХ) в детството, както и лечението му, продължава да е все още нерешен проблем у нас. Не съществува световно приет консенсус за диагностичния и лечебния процес. Подходът често е различен в различните държави, както и между центровете в България.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.