Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 5/2014

NЕ3_korici_


» УВОД – Стъпка към намаляване на новопоявилия се диабет и към удължаване на живота
» Аванафил – нов фосфодиестеразен инхибитор за терапия на еректилната дисфункция
» Предклинични и клинични проучвания на ефектите на прогестините върху централната нервна система
» Хипертония при много възрастни пациенти

Увод – Стъпка към намаляване на новопоявилия се диабет и към удължаване на живота

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Епидемията от затлъстяване вече взема своите жертви. Затлъстяването значимо увеличава риска от новопоявил се диабет и сърдечно-съдови заболявания през следващите 20 години от живота и намалява продължителността му с 8 години в сравнение с хората с нормално тегло. Този риск е особено отчетлив при младите хора. Скорошна публикация в Lancet Diabetes & Endocrinology анализира този риск и дава насоки как лекарите да подходят към лица със затлъстяване, за да се намали рискът от диабет, сърдечно-съдови заболявания и да се удължи техният живот. Защото дори и наднорменото тегло в по-
млада възраст намалява продължителността на живот.
Статията – PDF
 

 

 

Аванафил – нов фосфодиестеразен инхибитор за терапия на еректилната дисфункция

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Здравко Каменов
Болница: 1Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София
2Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Еректилната дисфункция (ЕД) се определя като неспособност за постигане и поддържане на ерекция, достатъчна за осъществяването на удовлетворителен сексуален акт. ЕД може да има органичен или психогенен произход, а най-често е с комбинирана генеза. С развитието на науката и клиничните проучвания на еректилната физиология през последните 15 години инхибиторите на фосфодиестераза тип 5 (PDE5) се превърнаха в терапия на първа линия за повечето мъже с ЕД. Понастоящем инхибиторите на PDE5 за перорален прием са медикаменти на първи избор в терапията на ЕД28. Те блокират ензима, който разгражда цикличния гуанозинмонофосфат, което води до релаксация на гладката мускулатура в corpus cavernosum, повишаване на кръвотока и ерекция. Фосфодиестеразните инхибитори за перорална употреба са високоефективни и добре поносими.
Статията – PDF
 

 

 

Предклинични и клинични проучвания на ефектите на прогестините върху централната нервна система

Автор: Д-р Павлина Гатева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Прогестините са клас молекули, състоящи се от срещащия се в природата прогестерон (открит през 1930 и изолиран през 1933 г. от Willard Allen и George Corner) и от стероиди, синтезирани първоначално с цел блокиране на пролиферативните ефекти на естрогена в репродуктивните тъкани и по-специално в матката. Синтезирани са няколко генерации прогестини, които се използват в практиката за контрацепция и хормонална терапия. Въпреки че таргетът при хормоналната терапия с прогестини е основно матката, отчита се влияние и върху централната нервна система, сърдечно-съдовата, имунната система и хемопоезата. В контрацептивите прогестините се използват за предотвратяване на възникване на овулация и бременност и често се комбинират с естроген за постигане на
по-добър контрол над менструалния цикъл и за по-ефикасно инхибиране на фоликулната матурация и овулация.
Статията – PDF
 

 

 

Хипертония при много възрастни пациенти

Реферирал: д-р Мая Живкова

В препоръките от 2008 г. бе залегнало становището, че съществува неяснота по отношение на благоприятните ефекти и рисковете на антихипертензивната терапия при пациентите над 80-годишна възраст
и препоръките бяха много предпазливи, използвайки данни от проучвания с по-млади хора, екстраполирани към възрастни хора. Скоро след публикацията на препоръките се появиха резултатите от проучването HYpertension in the Very Elderly Trial (HYVET), които до известна степен изясниха отношението между благоприятните ефекти и риска и доведоха до промяна на препоръките. Остават обаче много неясни въпроси и оптималната терапия на хората над 80-годишни възраст (определение за „много възрастни хора“, използвано в тази статия) с хипертония продължава да бъде обект на оживени дискусии.
Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.