Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 6/2014

NЕ6_korici_


» УВОД
» Диетолечение и фармако терапия на затлъстяването – съвременни акценти. Собствени резултати и литературни данни
» Свързващият половите хормони глобулин (SHBG) и метаболитният синдром
» Оксидативен стрес и възможности за антиоксидантна терапия при пациенти със захарен диабет (част 1)
» Адипоцитокини при жени с метаболитен синдром и поликистозен овариален синдром
» Тестостерон и сърдечно-съдов риск (част 1). Тестостерон и сърдечно-съдови рискови фактори
» Tиреоидна дисфункция и метаболитни нарушения при хронична употреба на опиоиди

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Натрупването на опит от лечението с каберголин при болни с пролактиноми дава възможност да се отговори на някои важни въпроси, свързани с ефекта на това лечение. В края на 2014 г. беше публикувана интересна статия по този въпрос. Целта на изследването е да се направи оценка на честотата на рецидивите на хиперпролактинемията след спиране на продължително лечение с каберголин при пациенти с пролактиноми.
Статията – PDF
 

 

 

Диетолечение и фармакотерапия на затлъстяването – съвременни акценти. Собствени резултати и литературни данни

Автор: Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Според последни данни 1/3 от населението на планетата страда от наднормено тегло и затлъстяване. Въпреки многобройните профилактични програми, затлъстяването остава сериозен социален и медицински проблем не само сред възрастните, а и сред децата. Затлъстяването се развива в резултат на генетична предразположеност и лош начин на живот, който включва прекомерна консумация на прости въглехидрати, сол, мазнини и др., както и на ограничаване на физическата активност. Съвременното схващане за лечение на затлъстяването включва комбинацията от диетотерапия, увеличена физическа активност, поведенческа промяна и фармакотерапия. В настоящия обзор са представени и собствени данни по отношение на дието- и фармакотерапията на затлъстяването.
Статията – PDF
 

 

 

Свързващият половите хормони глобулин (SHBG) и метаболитният синдром

Автор: Доц. Тeодора Темелкова-Кюркчиева
Болница: Медицински център „Роберт Кох“, София

Метаболитният синдром е съвкупност от метаболитни нарушения, включващи артериална хипертония, хиперлипидемия, андроидно затлъстяване, нарушен глюкозен толеранс или захарен диабет тип 2, които са свързани с възникването на нарушения в кръвосъсирването и с развитието на атеросклеротични промени в съдовата стена. Метаболитният синдром се развива на базата на съществуваща генетична предразположеност и в условията на повишен психосоциален стрес, прекомерна употреба на висококалорийни храни и понижена физическа активност.
Статията – PDF
 

 

 

Оксидативен стрес и възможности за антиоксидантна терапия при пациенти със захарен диабет (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Свидетели сме на реклами в средствата за масова информация за ползите от редица хранителни добавки при болни със захарен диабет. Болшинството лекари не се влияят от тях и прилагат прескриптивни медикаменти за терапия, но много често пациентите приемат наред с лекарствата и редица добавки, за повечето от които има малко или никакви научни доказателства за полза. Някои от тези добавки са се
наложили дори и в международни препоръки като полезни за хранителния режим на пациентите. При други, след провеждане на клинични проучвания, се установява, че ползите са минимални. За да си изясним
дали бихме очаквали ползи от приложението на някои от тях, трябва да сме наясно с патогенетичните промени, установени в хода на еволюцията на захарния диабет.
Статията – PDF
 

 

 

Адипоцитокини при жени с метаболитен синдром и поликистозен овариален синдром

Автор: Д-р Даниела Колева, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Мастната тъкан секретира множество субстанции с разнообразни функции (адипоцитокини), които действат по автокринен, паракринен или ендокринен начин и повлияват различни метаболитни процеси. Редица съвременни проучвания насочват вниманието на изследователите към висфатин, васпин и оментин-1 – нови биоактивни продукти на висцералната мастна тъкан, за които се счита, че играят важна роля в патогенезата на инсулиновата резистентност (ИР) и на метаболитния синдром (МС) (фиг. 1). Последният обединява в себе си централно затлъстяване, ИР, предиабетни състояния или изявен захарен диабет (ЗД) тип 2, липидни нарушения, хипертония и увеличен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
Статията – PDF
 

 

 

Тестостерон и сърдечно-съдов риск (част 1). Тестостерон и сърдечно-съдови рискови фактори

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Здравко Каменов2, д-р Петя Ангелова2
Болница: 1Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София
2Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Тестостеронът е стероиден хормон от групата на половите хормони. Той се секретира основно от тестисите и от яйчниците, въпреки че малки количества се отделят и от надбъбречните жлези. Той е най-важният циркулиращ мъжки полов хормон и анаболен стероид с критично значение за сперматогенезата, сексуалната активност, костното здраве, мускулната маса, еритропоезата и за редица други андрогенни ефекти. Мъжете произвеждат средно от 40 до 60 пъти повече тестостерон от жените, но жените са почувствителни към хормона.
Статията – PDF
 

 

 

Tиреоидна дисфункция и метаболитни нарушения при хронична употреба на опиоиди

Автор: Д-р Сава Петров1, проф. Мария Орбецова1, Янко Илиев2, д-р Люба Хаджийска3, д-р Тинка Начева4
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив
2Клиника по токсикология, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив
3„АГПСПП–Филипополис”, Пловдив
4„АГПСМП–д-р Тинка Начева”, Стара Загора

Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем и заплаха за сигурността и здравето на гражданите на Европа. Понастоящем в Европейския съюз има повече от 2 млн. злоупотребяващи с наркотични вещества, като данните са актуални и за нашата страна. През последните години се наблюдава епидемия на злоупотреба с широк спектър от наркотични вещества, която обхваща сериозна част от
младото поколение в България. В световен мащаб метадоновото поддържащо лечение е най-широко разпространеният лечебен подход при лица с тежка зависимост към опиати. Хроничната поддържаща терапия с метадон възниква през 1964 г. като опит за противодействие във връзка с възникналата епидемия от употреба на хероин в Ню Йорк след Втората световна война.
Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.