Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2019» Увод – Нови насоки за по-добър контрол на болните със сърдечно-съдови заболявания
» Взаимодействие между тромбоцитите и ендотела: от патофизиологията до терапията
» Антитромбоцитна терапия, гастроинтестинален риск и гастропротекция (част 1)
» Флекаинид – 35 години в терапията на ритъмните нарушения
» Предсърдно мъждене и хирур­гични методи за неговото лечение (част 1)

Увод – Нови насоки за по-добър контрол на болните със сърдечно-съдови заболявания

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Отмина времето на масовото навлизане на нови медикаменти в терапия­та на сърдечно-съдовите заболявания. Новите молекули от последните десетилетия са с доказан терапевтичен ефект, но са с ограничено приложение, особено ако ги сравняваме със статините, АСЕ-инхибиторите, ангиотензин-рецепторните блокери, антитромбоцитните медикаменти и антикоагулантите, които значимо намаляват смъртността. Можем да кажем, че има застой в разработването на молекули за масово приложение в кардиологията.

This content is for members only.

Взаимодействие между тромбоцитите и ендотела: от патофизиологията до терапията

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Тромбоцитите традиционно се смятат за участници в регулацията на хемостазата. Наскоро обаче бе открита и тяхната роля във вазомоторната функция, възпалението и атеросклерозата. Ендотелът, който първоначално се смяташе за проста пасивна бариера, днес се разглежда като орган, от чиято нормална функция зависи здравето на кръвоносните съдове. С появата на ендотелна дисфункция започва развитието на съдова болест. Взаимодействията между тромбоцитите и ендотела имат важно значение в този процес. Нискостепенното възпаление, ендотелната дисфункция и тромбоцитната хиперреактивност са фактори, които са независимо асоциирани с повишен риск за сърдечно-съдови инциденти. Реципрочните и комплексни взаимодействия между ендотела и левкоцитите са обект на непрекъснати проучвания и потенциални терапевтични режими.

This content is for members only.

Антитромбоцитна терапия, гастроинтестинален риск
и гастропротекция (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Антитромбоцитната терапия е широко използвана във вторичната превенция на острия коронарен синдром и исхемичния инсулт, особено след интервенционална терапия. Двойната антитромбоцитна терапия с ацетилсалицилова киселина (ASA) и тиенопиридинов инхибитор на тромбоцитния аденозиндифосфатен рецептор P2Y12 е стандартна терапия за превенция на тромбоза на стента при пациенти със симптоматична коронарна болест на сърцето. Обединените препоръки на Американския колеж по кардиология, Американската сърдечна асоциация и Дружеството за сърдечно-съдова ангиография и интервенции насърчават доживотното приложение на ASA при всички пациенти с миокарден инфаркт с ST-елевация и приложението на клопидогрел в продължение на поне 12 месеца след поставяне на стент (метален или медикамент-излъчващ).

This content is for members only.

Флекаинид – 35 години в терапията на ритъмните нарушения

Автор: Проф. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Флекаинид ацетат е антиаритмичен медикамент от клас IC според класификацията на Vaughan-Williams, който е синтезиран през 1972 г. Разработването му е започнало през 1966 г. в опит да се получи нов флуориран локален анестетик посредством въвеждане на трифлуороетокси-група на мястото на аминогрупата в ароматния пръстен на бензамидния фрагмент от структурата на прокаинамида, който е използван като отправна точка в тази изследователска програма. Клиничната ефективност на флекаинида е потвърдена както при експериментални предклинични модели, така и в условията на контролирани клинични проучвания. Оралната употреба на флекаинид е одобрена от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) за потискане на камерна тахикардия, тъй като клиничните проучвания показват ефективност на медикамента около 90%, без сигнификантни странични ефекти.

This content is for members only.

Предсърдно мъждене и хирур­гични методи за неговото лечение (част 1)

Автор: Д-р Мартин Иванов, проф. Людмил Бояджиев
Болница: Клиника по кардиохирургия, Национална кардиологична болница

Предсърдното мъждене (ПМ) е широко разпространенно сред възрастното население. Тази аритмия е съпроводена с висок риск от инвалидизиращи усложнения. Поради това продължава да е обект на дебати за избор на оптимална терапевтична стратегия – както медикаментозна, така и хирургична. Неоптималните терапевтични резултати на фармакотерапията са причина за търсене на алтернативни методи на лечение на аритмията. Тези методи трябва да отговарят на следните изисквания:

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.