Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2018» Увод – Поредни доказателства за липсата на ползи от първичната профилактика с аспирин
» Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 2)
» Стабилна исхемична болест на сърцето (част 2)
» Дълбока венозна тромбоза – етиология, профилактика и терапия
» Нови препоръки, ново определение за миокардния инфаркт и резултати от много проучвания

Увод – Поредни доказателства за липсата на ползи от първичната профилактика с аспирин

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Една от най-честите дискусии, когато се обсъжда първичната профилактика, е свързана с прилагането на аспирина (ацетилсалицилова киселина). Независимо че разполагаме с много доказателства за липсата на ползи от приложението му в първичната профилактика, независимо че международни ръководства не го препоръчват в стандартната профилактична схема, все още немалко хора го приемат с голямата надежда да намалят инфарктите без да подозират риска от фатално кървене.
На годишния конгрес на Европейската асоциация по кардиология бяха представени две големи проучвания с аспирин. Общото заключение от тези проучвания е, че ежедневният прием на аспирин не понижава сърдечно-съдовия риск при дългосрочна първична превенция.

This content is for members only.

Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Нестабилната ангина и острият миокарден инфаркт почти винаги са предизвикани от тромб в лумена, насложен върху атеросклеротична плака с или без съпътстващ вазоспазъм28. При миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента (STEMI) тромбът обикновено е оклузивен и се задържа, докато при нестабилна ангина и миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (NSTEMI) тромбът по-често е неоклузивен и динамичен. Остър или организиран тромб се намира при повечето случаи на внезапна коронарна смърт; останалата част от пациентите умират с тежка коронарна болест и миокардно цикатризиране при отсъствие на тромбоза9, 28. Редки случаи на ОКС са случаите на артериална дисекация, васкулит, злоупотреба с кокаин, травма.
Най-честата причина за коронарната тромбоза е руптурата на плаката. При руптура на плаката структурният дефект във фиброзната шапка оголва високотромбогенното липидно ядро към кръвта (фиг. 4)29. По правило, когато не се открие руптура на плаката въпреки внимателното търсене на такава, се използва терминът ‘ерозия на плаката’. Едно голямо проучване показа, че руптурата на плаката е основната причина за коронарна тромбоза в 75% от случаите.

This content is for members only.

Стабилна исхемична болест на сърцето (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

До 30% от пациентите с анамнеза за стабилна ангина изпитват ангинозни симптоми веднъж или повече пъти седмично. Стабилната ангина е асоциирана с ограничение на физическия капацитет и с влошаване на качеството на живот. Честотата на ангинозните епизоди варира значително, което показва значителна хетерогенност в характера и терапията на ангината20. Честотата на ангинозните епизоди е сходна при мъже и жени и при двата пола ангината е асоциирана с по-висок риск за настъпване на смърт в сравнение с общата популация. Данни от Фрамингамското проучване, получени преди широкото навлизане на ацетилсалициловата киселина, бета-блокерите и агресивното повлияване на рисковите фактори в практиката, показват годишна смъртност 4% при пациентите със стабилна ИБС. Комбинацията от тези терапевтични стратегии подобри прогнозата и понижи годишната смъртност до 1–3% и риска от големи исхемични инциденти до 1–2%. От 38 602 амбулаторни пациенти със стабилна ИБС, включени в регистъра REACH, едногодишната сърдечно-съдова смъртност е 1.9% (95% CI 1.7–2.1%), общата смъртност – 2.9% (95% CI 2.6–3.2%), а общата честота на сърдечно-съдовата смъртност, миокардните инфаркти и инсултите е 4.5% (95% CI 4.2–4.8%)21, 22. Клиничните, неинвазивните и инвазивните тестове са полезни за определяне на риска на пациентите със стабилна ИБС. Неинвазивните тестове позволяват идентифицирането на пациентите, които се нуждаят от сърдечна
катетeризация.

This content is for members only.

Дълбока венозна тромбоза – етиология, профилактика и терапия

Автор: Доц. Детелина Луканова, д-р Наделин Николов
Болница: Национална кардиологична болница

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ), състоящ се от дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и/или белодробен тромбоемболизъм (БТЕ), е третото по честота сърдечно-съдово заболяване. Той е причина за сериозна заболеваемост и смъртност, като в Европа предизвиква повече от 500 000 смъртни изхода годишно, в САЩ – над 300 000, а в световен мащаб – над 3 милиона годишно1. Заболеваемостта от ДВТ без тромбопрофилактика варира от 10 до 40% при пациенти след хирургични интервенции, като най-висока е честотата след ортопедична хирургия или неврохирургия. БТЕ се открива при приблизително 10% от болничните смъртни случаи и е най-честата форма на предотвратима причина за болнична смъртност. Всеки четвърти хоспитализиран пациент развива ДВТ, а след хирургия – всеки трети. Пациентите, преживели епизод на ДВТ или нефатална БТЕ, са рискови за възникване на рецидиви (в 10%) въпреки приложената стандартна терапия и вторична профилактика с антикоагуланти. Без такова лечение около 50% от пациентите със симптоматична проксимална ДВТ или БТЕ получават рецидив.

This content is for members only.

Нови препоръки, ново определение за миокардния инфаркт и резултати от много проучвания

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на Конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Мюнхен 2018

Мюнхен, най-големият град в германската провинция Бавария, известен с уникалната си култура, музеи и кулинария, стана европейска столица на кардиологията като домакин на годишния конгрес на Европейското дружество по кардиология (ESC). Сред темите на конгреса място намериха дългосрочната перорална антикоагулация, препоръките за използването на чувствителните тропонинови тестове, ежедневната първична превенция на сърдечно-съдовата болест с аспирин и много други.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.