Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2013

NE3_korica_10jun2013.indd

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 3/2013:


» Увод
» Честота на коморбидните състояния при пациенти със захарен диабет
» Сърдечно-съдови и бъбречни усложнения при затлъстяване – роля на симпатиковата нервна активност и инсулиновата резистентност
» Мастна тъкан и хронично възпаление (II част)
» Сърдечно-съдови медикаменти, потискащи еректилната функция (III част)
» IN MEMORIAM – Рита Леви-Монталчини (1909–2012 г.): Присъствие в отсъствието

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Уважаеми колеги,
През юни тази година на Европейския конгрес по артериална хипертония в Милано, Италия, беше представен новият гайд лайн за диагностика и лечение на артериалната хипертония. Последното ръководство е от 2007 г. с някои допълнения от 2009 г. Публикуването на нов гайдлайн 6 години след предишния позволи да се обобщят резултатите от много нови проучвания в областта на диагностиката и лечението на артериалната хипертония и да се направят някои промени, уточнения и разширения на предишните препоръки.

PDF-download

Честота на коморбидните състояния при пациенти със захарен диабет

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Известен факт е, че приблизително 2/3 от пациентите с тип 2 захарен диабет в Съединените щати и Европейския съюз не достигат целите на гликемичния контрол. В проучването NHANES III само 35.8% от американците имат HbA1c <7%. Подобно проучване в Европа, което оценява гликемичния контрол при 7000 пациенти, показва, че само 31% постигат целите: HbA1c ≤6.5% 1–3. Въпреки непълната съпоставимост на двете изследвания, поради различната граница, приемана за неоптимален контрол, изводите са общи: голяма част от пациентите не са добре контролирани.
Достигането на прицелните стойности на кръвната захар и гликирания хемоглобин (HbA1c) се оказва трудно и до голяма степен зависи от лечението на съпътстващите други хронични заболявания. Неотчитането на допълнителните проблеми при даден пациент може да доведе до понижение на общата функционалност, качеството на живот и да увеличи риска за смърт. Всичко това налага определянето на специфични таргети при лечение на захарен диабет в съчетание с други хронични заболявания.

PDF-download

Сърдечно-съдови и бъбречни усложнения при затлъстяване – роля на симпатиковата нервна активност и инсулиновата резистентност

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Наднорменото тегло и затлъстяването са нарастващ проблем по света и достигнаха епидемични размери. Разпространението на захарния диабет тип 2 и хипертонията се повиши значително с разпространението на затлъстяването. Добре известно е, че затлъстяването, хипертонията и диабетът са рискови фактори за последващи сърдечно-съдови и бъбречни усложнения. Много пациенти със затлъстяване страдат и от диабет, и от хипертония, но не всички пациенти с диабет имат хипертония, което показва, че инсулиновата резистентност не е единственият механизъм за повишение на артериалното налягане при пациенти с диабет и хипертония. При пациентите с хипертония и диабет без наднормено тегло, както и при болните с наднормено тегло, е установена повишена симпатикова активация1. Много епидемиологични проучвания показаха, че пациентите с хипертония, дори тези без наднормено тегло, имат повишена честота на инсулинова резистентност, което показва възможна зависимост между симпатиковата активация и инсулиновата резистентност в патогенезата на хипертонията.

PDF-download

Мастна тъкан и хронично възпаление (II част)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Периваскуларната мастна тъкан е мастна тъкан, която се разполага около повечето системни кръвоносни съдове и за която дълго време се смяташе, че има само поддържаща, механична функция. Адипоцитите от периваскуларната мастна тъкан при човека се разполагат в близост до адвентицията на кръвоносните съдове и не са отграничени от тези съдове чрез повърхностен слой или еластична мембрана. В периваскуларната мастна тъкан се секретират множество цитокини и хемокини, които могат да повлияят съдовата физиология и да изиграят важна роля в развитието на заболявания като атеросклерозата. Атеросклерозата е болест на големите артерии, която се характеризира с ендотелна клетъчна дисфункция, натрупване на възпалителни клетки и образуване на пенести клетки. Проучване показа, че инфилтрацията на възпалителни клетки (натрупване на макрофаги и Т-лимфоцити) е значително повишена на границата на периваскуларната мастна тъкан и адвенцията на аорта, засегната от атеросклероза, в сравнение с периферни артерии, незасегнати от атеросклеротичния процес.

PDF-download

Сърдечно-съдови медикаменти, потискащи еректилната функция (III част)

Автор: Д-р Анна Сиракова
Болница: Национална кардиологична болница

АХ сама по себе се асоциира със сексуална дисфункция. Сексуални проблеми са описани по-често при хипертензивни пациенти в сравнение с нормотензивни. Рискът от сексуална дисфункция се повишава от антихипертензивното лечение: пропорцията на мъжете, съобщили за сексуални затруднения, е по-висока при лекуваните, отколкото при нелекуваните. Първоначално лечението води до редукция на сексуалната активност, в резултат най-вероятно на психологически фактори, свързани с диагнозата и необходимостта от лечение. Впоследствие обаче карведилол води до хронично влошаване на сексуалната функция във връзка с негативните ефекти върху ЦНС, лутеинизиращия хормон и тестостерона, докато валсартан след временно понижение в крайна сметка подобрява сексуалната функция.

PDF-download

IN MEMORIAM – Рита Леви-Монталчини (1909–2012 г.): Присъствие в отсъствието

Автор: Проф. Георги Чалдъков1, д-р Марияна Христова2, д-р Луиджи Алое3
Болница: 1Лаборатория по клетъчна биология, Медицински университет, Варна 2ЕТ-АИПСМП, Варна 3Институт по клетъчна биология и невробиология, Национален съвет по наука, Рим, Италия

В интервю, публикувано в Conversations with Famous Biomedical Scientists, Рита Леви-Монталчини казва: „Аз съм повече артист, отколкото учен“ – мнение, базирано на генетичния Ӝ потенциал: нейната сестра-близначка Паола през 2000 г. беше обявена за най-добра художничка на XX век в Италия. Брат и Джино е бил много добър архитект. По-голямата и сестра Анна мечтаела да стане нобелистка, като шведската писателка Селма Лагерльоф – първата жена, удостоена с Нобелова наградата за литература през 1909 г. Майка Ӝ Адел Монталчини рисувала добре – на нея Рита посвещава „Песен на един живот“ (Cantico di una vita), публикувана през 2001 г. – около 200 писма, писани до майка Ӝ, когато работи в Сейнт Луис, Мисури (1946–1977 г.). Тя прибавя фамилията на майка си към тази на бащи си Адамо Леви и така става известна на света като Рита Леви-Монталчини.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.