Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2018

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Инфекции на дихателните пътища
» Вътреболнични пневмонии – съвременни аспекти на диагностиката и лечението
» Репродуктивно здраве и муковисцидоза (Част 1) Подготовка и рискове, свързани с бременността
» Приложение на rivaroxaban при белодробен тромбоемболизъм: случай от клиничната практика
» Пасивното пушене – враг на детското здраве
» Рядък случай с ангиомиоматозен хамартом на предния медиастинум при 5-годишно дете
» Риск за кръстосани инфекции при пациенти с бронхиектатична болест

Редакторски анонс – Инфекции на дихателните пътища

Автор: Проф. Ваня Недкова
Болница: Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен

Инфекциите на горните дихателни пътища е сборно понятие и включва остро възпаление на лигавицата на носа, фаринкса, ларинкса, трахеята и бронхите.
Най-често се среща през зимно-пролетния сезон. Причинителите на инфекциите са различни вируси: коксаки вируси А и В, грипни и парагрипни вируси, аденовируси, респираторно-синцитиални вируси, микоплазми и хламидии. Вирусите попадат в организма по въздушно-капков път, имат подчертан афинитет към епителните клетки на дихателните пътища и, унищожавайки ги, улесняват проникването на вторична бактериална инфекция на 3–4 ден от заболяването.

This content is for members only.

Вътреболнични пневмонии – съвременни аспекти на диагностиката и лечението

Автор: Д-р Дарина Митева, д-р Bаня Костадинова, доц. Йордан Радков
Болница: УС по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна

Вътреболничните пневмонии (ВБП) са относително често явление, особено в интензивните хирургични и терапевтични отделения. Те водят до удължаване на болничния престой, влошаване на прогнозата и повишаване на разходите за лечение на хоспитализираните пациенти. Своевременната диагностика и адекватното лечение са от основно значение за намаляване на смъртността. Настоящата статия разглежда съвременните аспекти в диагностиката и лечението на ВБП в светлината на препоръките на Американското дружество по инфекциозни болести и Американското торакално дружество от 2016 г.

This content is for members only.

Репродуктивно здраве и муковисцидоза (Част 1) Подготовка и рискове, свързани с бременността

Автор: Д-р Kристина Чолакова1, проф. Пенка Переновска2, доц. Гергана Петрова2
Болница: 1Медицински университет, София
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

С удължаване на живота на пациентите с муковисцидоза се появяват доскоро неизвестни нозологични единици – например костна болест или гoумерулонефрит при муковисцидоза. Друг сравнително „нов“ проблем е въпросът, засягащ създаването на поколение. Влошеното общо състояние и многото медикаменти, приемани от пациентите с муковисцидоза, могат да попречат на нормалното забременяване и износване на здрав плод в сравнение с общата популация.
За да се осигури възможно най-добър изход от бременността за майката и бебето, освен познаване на заболяването, от изключително значение са доброто планиране, стриктното проследяване и познаването на профила на безопасност на медикаментите.

This content is for members only.

Приложение на rivaroxaban при белодробен тромбоемболизъм: случай от клиничната практика

Автор: Д-р Стефан Найденов, доц. Николай Рунев, доц. Емил Манов
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Ст. Киркович“, Медицински университет, София

Белодробният тромбоемболизъм (БТЕ) е третото по честота сърдечно-съдово заболяване, засягащо 100–200 на 100 000 от населението на европейските страни и една от основните причини за смъртност, болестност и хоспитализации в Европа. Терапевтичният подход при това заболяване се определя от формата на заболяването и от стратификацията на риска от ранна смърт. При пациенти с невисок риск (нисък до умерен) водещо е антикоагулантното лечение. През последните години в клиничната практика бяха утвърдени нови орални антикоагуланти за лечение и профилактика на рецидивите на БТЕ: rivaroxaban, dabigatran, apixaban и edoxaban. Резултатите от многоцентрови рандомизирани клинични проучвания показват, че тези медикаменти са високоефективни за профилактиране на симптомен, включително фатален рецидив на БТЕ, и сравнително безопасни, особено по отношение на риска от големи хеморагии. Случаят, представен от нас, е на пациент на 45 г.
с клинични и инструментални данни за дълбока венозна тромбоза на десния долен крайник, усложнена с БТЕ, при когото е проведено лечение с инхибитора на фактор Ха rivaroxaban.

This content is for members only.

Пасивното пушене – враг на детското здраве

Автор: Д-р Ервин Чачи1, д-р Боряна Господинова2, проф. Пенка Переновска1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Отделение за недоносени деца, I МБАЛ, София

По данни на СЗО около 700 млн. деца по света (40% от детското население) са изложени на пасивно пушене. От тях 166 000 умират ежегодно поради вредните ефекти на тютюневия дим1. Установено е, че общата доза никотин, която получават децата на родители пушачи, е равна на 60–150 активно „изпушени цигари“ годишно от детето2. Доказано е, че пасивното пушене може да предизвика у децата инфекции на дихателната система и средното ухо, астма, алергии, сърдечно-съдови заболявания, нарушения в психиката, различни видове рак и др. По време на бременността активното или пасивното тютюнопушене от страна на майката може да причини намалено тегло на плода, преждевременно раждане, вродени аномалии, раждане на мъртъв плод, синдром на внезапната детска смърт и др. Различните програми и закони по света за защита на здравето от цигарения дим показват значително намаляване на хоспитализациите и смъртността при децата. С приблизително 57% детско население, изложено на пасивно пушене, България, като страна на Европейския съюз, има голям потенциал да защити децата си чрез ефективни стратегии за здравна просвета.

This content is for members only.

Рядък случай с ангиомиоматозен хамартом на предния медиастинум при 5-годишно дете

Автор: Проф. Огнян Бранков1, доц. Христо Шивачев2, доц. Маргарита Каменова3, д-р Янко Пъхнев2
Болница: 1Първа хирургична клиника, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“
2Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Отделение по патоморфология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Хамартомът е доброкачествен тумор, произхождащ от дезорганизирана мезенхимна тъкан. Съвременното схващане за природата на тумора е фактът, че той има клонален характер. Хамартомът се среща предимно в белия дроб, като представлява солитарни пулмонарни нодули, които се откриват случайно на рентгенография като окръглени засенчвания. Наблюдава се предимно при възрастни пациенти. Мезенхимният хамартом на гръдната стена е характерен за ранната възраст и често се открива пренатално. Медиастиналната локализация на хамартома при малки деца е изключителна рядкост.
Представяме случай с медиастинален хамартом при 5-годишно дете, разположен в предния долен медиастинум с двустранна екстраплеврална експанзия. Пациентът беше опериран с билатерален стернокостален достъп (тип Clamshell), като размерите на тумора бяха 9.5х5х3.5 cm. Хистологичното изследване показа хамартом с предимно лейомиоматозна и съдова компонента.

This content is for members only.

Риск за кръстосани инфекции при пациенти с бронхиектатична болест

Реферирал: д-р Мая Живкова

Участието на пациенти в дизайна, провеждането и разпространението на клинични проучвания, клинични препоръки и образователни програми има силно изразен благоприятен ефект и е приоритет на много организации като Европейското респираторно дружество (ERS)1. Бронхиектатичната болест представлява белодробно заболяване с хронична продуктивна кашлица, което е с нарастващо разпространение в Европа2. Тя е пренебрегвана болест, но нови инициативи на Европейския бронхиектатичен регистър и изследователска мрежа (EMBARC) и на подкрепяната от Европейския съюз Европейска референтна мрежа за редки белодробни болести (ERN-LUNG) започват да насърчават нови проучвания3, 4. Участието на пациенти в тези проекти остава от ключово значение, включително в наскоро публикуваното европейско ръководство за лечение на бронхиектатичната болест5.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.