Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 1/2012

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 1/2012:


» УВОД
» Тиреоидни хормони и инсулинова резистентност (І част)
» Артериална хипертония при захарен диабет. Нови концепции за лечението
» Синдром на хроничната умора
» Фибромиалгия
» Епигенетика на адипогенезата

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
През 1948 г. Световната здравна организация провежда първата Световна здравна асамблея. Събранието решава да отбелязва 7 април всяка година, считано от 1950 г., като Световен ден на здравето. Всяка година организацията избира ключов глобален проблем в областта на здравеопазването и организира международни, регионални и местни събития през цялата година, за да се подчертае значението на този проблем. Темата на Световния здравен ден през 2012 година е „Стареене и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините.“

PDF-download

Тиреоидни хормони и инсулинова резистентност (І част)

Автор: Доц. Мария Орбецова, д-р Лиляна Минчева
Болница: Клиника по eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

Тиреоидните хормони тетрайодтиронин (T4) и трийодтиронин (T3) оказват влияние върху редица процеси в организма. Отклоненията в нивата им in vivo променят кислородната консумация и топлинната продукция в тъканите, повлияват клетъчната репликация и развитие, липидната и белтъчната обмяна, модифицират ефекта на други хормони.1, 2 В разрез с всеобщото схващане, че инсулинът е първостепенният хормон, отговорен за гликемичния контрол, се натрупват все повече доказателства, базирани на молекулярната биология, че определящо за пътищата на глюкозния и липидния метаболизъм e синергичното действие на Т3 и инсулина.3 В действителност, тиреоидните хормони оказват значително въздействие върху глюкозната хомеостаза. Настоящите познания за ролята им върху инсулиновата секреция и действие се базират на проучвания при експериментално индуцирани или спонтанни състояния на хипертиреоидизъм и хипотиреоидизъм.3–5 Най-нови данни показват, че при лица в еутиреоидно състояние флуктуациите на плазмените тиреоидни хормони, дори във физиологични граници, корелират с промени в инсулиновата секреция6 и чувствителност.

PDF-download

Артериална хипертония при захарен диабет. Нови концепции за лечението

Автор: Проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Диабетът и хипертонията са взаимно свързани заболявания. Честотата на хипертонията е 1.5 до 3 пъти по-висока сред диабетната популация, отколкото в групи без диабет на същата възраст. Обратно, диабетът е два пъти по-чест при пациенти с хипертония, отколкото при тези с нормално кръвно налягане.3 Артериалната хипертония е основен фактор за повишен сърдечно-съдов риск при болните със захарен диабет. Не случайно комбинацията от захарен диабет и артериална хипертония се нарича „смъртоносен дует“. Днес се счита, че диабетът е еквивалент на сърдечносъдово заболяване. В Multiple Risk Factor Intervention Trial 347 978 души са проследени за период от около 12 години. Абсолютният риск от сърдечно-съдова смъртност е бил 3 пъти по-висок за лицата с диабет, а рискът се е увеличавал прогресивно заедно с повишението на систолното кръвно налягане.

PDF-download

Синдром на хроничната умора

Превод: Д-р Мая Живкова

Умората е универсален симптом, настъпващ след продължително натоварване или липса на сън. Когато обаче е налице умора без видима причина, умората се приема за признак на чест и не добре проучен клиничен синдром. Въпреки че прецизното измерване на степента на умората е трудно, умората се определя като усещане за липса на енергия, което не е свързано с високо натоварване. Умората може да бъде оценена централно чрез нивото на концентрацията, паметта и мотивацията, или периферно чрез симптоми от страна на мускулите.

PDF-download

Фибромиалгия

Превод: Д-р Мая Живкова

Въпреки че терминът фибромиалгия е относително нов, в медицинската литература има много данни за лица, страдащи от обширна мускулоскелетна болка. Терминът, използван доскоро – фиброзит, означава възпалителен процес на съединителната тъкан. Този термин бе изоставен, когато бе установено, че това състояние не се дължи на възпаление на тъканите. Използваният днес термин – фибромиалгия, отразява наличието на болезнена тъкан, без да определя патогенезата на болката.

PDF-download

Епигенетика на адипогенезата

Автор: Д-р Павлина Андреева-Гатева, д-р Бесим Мемеди, проф. Надка Бояджиева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София

Високата честота на затлъстяването в съвременния свят и схващанията за мастната тъкан като за най-важният регулатор на енергийната хомеостаза, метаболизма и имунитета, обуславят големия интерес в изучаване на механизмите, контролиращи адипогенезата. Наред с изясняването на ролята на много генетични фактори, все по-голям интерес бележи изучаването на епигенетичните механизми в тези процеси.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.