Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 4/2009

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 4/2009:


» УВОД
» Холестерол в липопротеините с висока плътност (HDL-холестерол): новата терапевтична цел (част 2)
» Липидо-понижаващата терапия при хипертония и диабет: проучванията Anglo–Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) и Heart Protection Study (HPS)
» Първична профилактика на сърдечно-съдовата болест и диабет тип 2 при пациенти с метаболитен риск
» Атерогенна дислипидемия при пациенти с метаболитен синдром и диабет тип 2: съвременни терапевтични стратегии
» Съвременни аспекти на хормоналната заместителна терапия при жените

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, главен редактор

Уважаеми колеги,
Възможностите за лечение на захарния диабет тип 2 се увеличават с един нов медикамент с централно действие – Cycloset (бромокриптин мезилат с бързо освобождаване). Пероралното прилагане на Cycloset, допаминов D2-рецепторен агонист, представлява нов терапевтичен подход при захарен диабет тип 2. Намаленият допаминергичен тонус в хипоталамуса е свързан с развитието на инсулинова резистентност, която се коригира до нормалните нива на инсулинова чувствителност след прилагане на бромокриптин. Сутрешното прилагане на Cycloset при пациенти със захарен диабет възстановява дневния пик на допаминергична активност и променя невроендокринния баланс, коригирайки инсулиновата резистентност на нивото на черния дроб и мускулите.

PDF-download

Холестерол в липопротеините с висока плътност (HDL-холестерол): новата терапевтична цел (част 2)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. д-р Нина Гочева1, доц. д-р Цветалина Танкова2, проф. д-р Сабина Захариева2
Болница: 1 Национална кардиологична болница, София, 2 Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Промяна на начина на живот при състояния, свързани с понижено ниво на HDL. Хранителен режим.
В сравнение с въглехидратите, мазнините, приети с храната, повишават концентрацията на HDL-холестерола с преобладаващ ефект на наситените в сравнение с ненаситените мазнини. Съпоставима е промяната на нивото на HDL и при диета, богата на моно- и полиненаситени мастни киселини (омега-3 и омега-6). Приетият с храната холестерол също повишава нивото на HDL-холестерола. Точният механизъм, по който мазнините и холестеролът от храната водят до повишение на нивото на HDL, e неизвестен.

PDF-download

Липидо-понижаващата терапия при хипертония и диабет: проучванията Anglo–Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) и Heart Protection Study (HPS)

Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Диагностицираният захарен диабет налага агресивен контрол на липидните параметри при установена дислипидемия. Артериалната хипертония като основен рисков фактор за атеросклеротична болест допълнително увеличава коронарния риск при налична дислипидемия и при повишен коронарен риск според SCORE системата над 5% също се налага задължителен контрол на липидните параметри под прицелни стойности. Благодарение на някои значими клинични проучвания от последните години стана ясно какво да бъде поведението на лекарите при дислипидемия с установена хипертония или захарен диабет. Сред най-значимите студии са Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) и Heart Protection Study (HPS).

PDF-download

Първична профилактика на сърдечно-съдовата болест и диабет тип 2 при пациенти с метаболитен риск

Превод: Д-р Мая Живкова

Драматичното повишение на честотата на пациентите с риск за развитие на сърдечно-съдово заболяване и захарен диабет тип 2 в развитите и развиващите се страни изисква от лекарите и другите здравни служители повишено разбиране за рисковите фактори за тези заболявания и възможност за идентифициране на пациентите с повишени риск с цел започване на терапия за превенция на развитието на болестта. Тези препоръки се фокусират върху популацията от индивиди, страдащи от компоненти на метаболитния синдром, които все още нямат диагностицирано сърдечно-съдово заболяване или диабет, и акцентират върху превенцията на тези две заболявания. Няколко рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване и диабет – хипертония, дислипидемии, хипергликемия и затлъстяване, имат тенденция да се проявяват асоциирано. Препоръчва се на лекарите да провеждат скрининг за тези ключови рискови фактори при рутинните клинични прегледи на пациентите с помощта на анамнестичните данни и физикалните тестове.

PDF-download

Атерогенна дислипидемия при пациенти с метаболитен синдром и диабет тип 2: съвременни терапевтични стратегии

В последно време метаболитният синдром (МетС) се смята за сериозен рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания. Според дефиницията на NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Third Adult Treatment Panel) метаболитният синдром е проявата на поне три от следните пет клинични и лабораторни рискови фактори: абдоминално затлъстяване (коремна обиколка >102 см за мъже и >88 см за жени), хипертония (артериално налягане ?130/85 mmHg), хипергликемия (кръвна захар на гладно ?6 mmol/l), хипертриглицеридемия (серумни триглицериди ?1,7 mmol/l) и намалени нива на HDL-холестерола (HDL <1,03 mmol/l за мъже и <1,3 mmol за жени). СЗО дефинира метаболитния синдром (МетС) като хиперинсулинемия или хипергликемия плюс още два от изброените рискови фактори – коремна обиколка ?94 см, дислипидемия (ТГ?1,7 mmol/l или HDL

PDF-download

Съвременни аспекти на хормоналната заместителна терапия при жените

Автор: Доц. Здравко Каменов1, проф. Сабина Захариева2
Болница: 1Клиника по ендокринология, Александровска болница, МУ, София, 2Клиничен център по ендокринология, МУ, София

I. Въведение – исторически аспекти
Историята на хормоналната заместителна терапия (ХЗТ) е един от най-типичните примери за сложния път на медицинското познание. Тя се появява като решение на един обичаен за ендокринологията проблем – хормоналния дефицит при жените. През 1923 г. Allen и Doisy изолират естрогени от свински яйчници, а скоро след това, през 1926 г., са синтезирани първи препарати, след което употребата им нараства значително. През 1975 г. се установява, че приложението само на естрогени повишава риска за ендометриален карцином и се налага добавянето на гестагени. През 1996 г. епидемиологичната мега-студия Nurses’ Health Study (121 700 медицински сестри на възраст 30–55 г., проследени за 20 години) показа, че приложението на хормони намалява сърдечно-съдовия риск (нефатален миокарден инфаркт или сърдечно-съдова смърт) наполовина.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.