Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 4/2013

NЕ4_korici_


» УВОД
» Затлъстяване в детско-юношеската възраст – диагноза, рискови фактори, характеристика
» Еректилната дисфункция – предиктор за сърдечно-съдова болест или еквивалент на коронарна болест на сърцето
» Оценка на нивото на стрес при жени с репродуктивни нарушения
» Проблеми и бариери при обучението на пациентите със захарен диабет
» Хипергликемията като фактор, добавящ проценти към риска от карцином при пациенти със захарен диабет тип 2
» Метформинът – минало, настояще и бъдеще
» Придружаващи заболявания при хипотиреоидизъм. Клинично поведение

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Въпросът за хормоналнозаместващото лечение (ХЗЛ) при жените в менопауза продължава да е обект на дебати. На последната 95-та годишна среща на Американското ендокринологично дружество в Сан Франциско през юни 2013 г. бяха представени резултатите от ново проучване с тестостерон гел, проведено в Австралия. Това е първото голямо плацебо-контролирано проучване, оценяващо ефекта на 26-седмично приложение на тестостерон гел върху умствените способности на жени в менопауза, които не
приемат терапия с естрогени.
Статията – PDF
 

 

Затлъстяване в детско-юношеската възраст – диагноза, рискови фактори, характеристика

Автор:Д-р Петя Консулова, проф. Мария Орбецова
Болница:Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Затлъстяването представлява един от най-големите социално-медицински проблеми на нашето съвремие, чието значение прогресивно расте. През последните десетилетия то се превръща в глобален световен проблем. Наднорменото тегло и затлъстяването сред децата и юношите придобива мащабни размери, особено в развитите страни. Според СЗО в края на 2010 г. около 43 милиона деца под 5-годишна възраст са с наднормено тегло. В Европа те са над 22 милиона, около 5 милиона са със затлъстяване. Огромна е ролята на начина на живот в съвременното общество – хранителни навици, понижена двигателна активност, стрес.
Статията – PDF
 

 

Еректилната дисфункция – предиктор за сърдечно-съдова болест или еквивалент на коронарна болест на сърцето

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Еректилната дисфункция (ЕД) се дефинира като невъзможност да се постигне и задържи ерекция в степен, достатъчна за осъществяването на задоволителен сексуален контакт. Установена е тенденция за нарастването на честотата и тежестта на ЕД с възрастта: вероятността за наличие на ЕД е три пъти по-висока при мъже на възраст 70 години спрямо мъже на възраст 40 години. Повишената честота на рисковите фактори за ЕД (напр. хипертония, съдови болести и доброкачествена хипертрофия на простатата) в популацията на възрастните мъже е по-вероятната причина за асоциацията на честотата на заболяването с възрастта, отколкото възрастта сама по себе
си. Доказано е негативното въздействие на ЕД върху качеството на живота3 и че успешното и лечение е свързано със значително подобрение на общото и емоционалното благосъстояние на индивида.
Статията – PDF
 

 

Оценка на нивото на стрес при жени с репродуктивни нарушения

Автор: Д-р Пресияна Няголова, д-р Митко Митков, проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Съществуват многобройни дефиниции на стреса. Той се манифестира като физическо, психическо или социално нарушение при индивиди, неспособни да се справят с високи очаквания или изискван ия. Поставен под въздействие на външни фактори, организмът се опитва да се адаптира към особените условия и това поражда реакция, която Кенън обозначава като алармена, а Ханс Селие именува с популярното Ӝ днес име „стресова реакция“. Сам по себе си стресът е нормална реакция на организма, която му помага да се адаптира към промените. Стресът в живота е неизбежен. Той е нормален спътник в ежедневието ни и е строго индивидуално изживяване..

Статията – PDF
 

 

Проблеми и бариери при обучението на пациентите със захарен диабет

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветомира Тотомирова
Болница: Клиника по ендокринология и обмяна на веществата, Военномедицинска академия

Понастоящем разполагаме с голямо разнообразие от средства за контрол на захарния диабет. Въпреки това разнообразие и избора на адекватен терапевтичен режим, постигането на оптималния контрол все още е трудно достижимо при голяма част от пациентите.
Статията – PDF
 

 

Хипергликемията като фактор, добавящ проценти към риска от карцином при пациенти със захарен диабет тип 2

Автор: Д-р Виолета Костадинова, доц. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология и обмяна на веществата, Военномедицинска академия, София

Въпросът за наличието на връзка между двете заболявания – диабет и рак, занимавал умовете на учени и практици от средата на миналия век, добива особено голямо значение днес, предвид регистрираното значимо нарастване на заболеваемостта и смъртността от тях. Те се превръщат в сериозен здравен, социален и икономически проблем. Злокачествените заболявания и диабетът са две състояния, които в голяма степен определят здравния статус, качеството на живот и работоспособност, продължителността на живота и, разбира се, финансовите разходи на обществото за здравни грижи.
Статията – PDF
 

 

Метформинът – минало, настояще и бъдеще

Автор: Доц. Живка Бонева1, д-р Явор Асьов2, доц. Пламен Йовчевски1
Болница: 1Медицински институт – МВР, София, 2Медицински университет, София

В историята на антидиабетната терапия няма лекарство с по-завидна биография от тази на метформина. Едва ли неговият създател д-р Jean Sterne през 1959 г. е можел да предположи как ще промени медицината.
Още в ранната 1900 г. са изследвани антидиабетните свойства на гванидина (в растението Galega Officinalis). Производните му – бигванидите, идват на бял свят през 1920 г., но интересът към тях е бил изоставен за повече от 30 години поради откриването и развитието на инсулина. Фенформинът бива одобрен за лечение на тип 2 захарен диабет (Т2ЗД) през 1957 г., но впоследствие – изваден от употреба заради инциденти от лактацидоза.
Статията – PDF
 

 

Придружаващи заболявания при хипотиреоидизъм. Клинично поведение

Автор: Доц. Малина Петкова
Болница: УБ „Лозенец“, Медицински факултет, Софийски университет

Хипотиреоидизмът е състояние, при което тиреоидната жлеза продуцира недостатъчно количество от хормоните тироксин, трийодотиронин и калцитонин, регулиращи метаболизма на човешкия организъм. Заболяването може да протича субклинично или да бъде изявено. Констелацията от ниво на ТТХ>10.0 mIU/L в комбинация със субоптимално ниво на Т4 характеризира изявения хипотиреоидизъм. Често пъти той се асоциира с други състояния и заболявания, които изискват специално внимание
и специфично терапевтично поведение. Към тях се отнасят следните: бременност, захарен диабет, затлъстяване, депресивни състояния. В тази статия се дават указания за клинично поведение при пациенти с хипотиреоидизъм и придружаващи заболявания в амбулаторни условия, съобразени с последните международни ръководства.
Статията – PDF
 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.