Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 5/2013

NЕ4_korici_


» Увод
» Терапия при захарен диабет тип 2 и риск от карцином. Роля на мистичния метформин
» Мястото на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) инхибитора вилдаглиптин в лечението на захарен диабет тип 2 в напреднала възраст
» Системи за продължително глюкозно мониториране – съвременно значение и приложение
» Автоимунно заболяване на щитовидната жлеза като рисков фактор за поява на обструктивна сънна апнея при жени
» Тиреоидна дисфункция и предсърдно мъждене
» Нарушения в костната минерална плътност при хронична употреба на опиоиди

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Уважаеми колеги,
Настъпването на 2014 г. е време за размисъл за свършеното от списание „Наука Ендокринология” от създаването му през 2007 година и за по-нататъшното му развитие в бъдеще. Списанието се наложи сред българските ендокринолози като източник на най-новата информация в областта на ендокринологията. Представят се последните ръководства за диагностика и лечение на основни ендокринни заболявания.
Статията – PDF
 

Терапия при захарен диабет тип 2 и риск от карцином. Роля на мистичния метформин

Автор: Д-р Виолета Костадинова, доц. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

В епидемиологичните проучвания, както и в научните изследвания върху природата на захарния диабет, неговото лечение и усложнения, се натрупват множество данни, свързващи диабета с повишен риск от неоплазми с различна локализация. И двете заболявания – диабет тип 2 и рак, носят със себе си много общи рискови фактори, но потенциалните биологични връзки между двете заболявания не са напълно изяснени. Усилията се насочват към изясняване на действителната връзка между диабет и злокачествените състояния – прогноза, рискови фактори, общи за двете заболявания, възможна биологична връзка между диабета и риска от рак, както и дали лечението на диабета повишава риска от рак или прогнозата за рак.
Статията – PDF
 

Мястото на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) инхибитора вилдаглиптин в лечението на захарен диабет тип 2 в напреднала възраст

Автор: Проф. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Захарният диабет тип 2 е хетерогенно хронично заболяване, чието лечение цели намаление на кръвната захар до нива, близки до нормата, и превенция на микро- и макроваскуларните усложнения. Изискванията към съвременната антидиабетна терапия е тя да бъде пациент-центрирана и да допринесе за осигуряване на максимална продължителност на живот при оптимално качество.
Статията – PDF

 

 

Системи за продължително глюкозно мониториране – съвременно значение и приложение

Автор: Д-р Цветелина Тотомирова, доц. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Честотата на заболяването захарен диабет показва нарастване през последните десетилетия, надвишавайки значително досегашните очаквания. По данни на Диабетен атлас на Международната диабетна федерация1 през 2013 г. броят на диабетиците е изчислен на 382 млн. възрастни пациенти, което съставлява около 8.3% от възрастното
население, 175 млн. от пациентите (46%) са недиагностицирани, 5.1 млн. умират от захарен диабет, а преките и косвените разходи се изчисляват на 548 млрд. щатски долара (11% от общите здравни разходи). Очакванията са през 2035 г. броят на болните да достигне 592 млн. възрастни пациенти (9.9% от възрастното население), което представлява увеличение с 55%.
Статията – PDF
 

Автоимунно заболяване на щитовидната жлеза като рисков фактор за поява на обструктивна сънна апнея при жени

Автор: Д-р Едит Харангозо1, д-р Милена Николова2, д-р Красимир Ранков2, доц. Ивона Даскалова1
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София 2Катедра „Физиология и биохимия“, Лаборатория по медицина на съня „И-Слийп“, Национална спортна академия „Васил Левски“

Синдромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) се характеризира с периодична обструкция на горните дихателни пътища по време на сън, съпроводена с епизоди на хипоксия. Преобладаването на ОСА в общата популация при жени преди настъпване на менопаузата е около 2%, за разлика от мъжете в млада възраст, които са засегнати до пет пъти повече (10%).
Статията – PDF
 

Тиреоидна дисфункция и предсърдно мъждене

Автор: Проф. Кирил Христозов, д-р Мариета Бъчварова, д-р Ива Иванова
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Предсърдното мъждене е често срещана сърдечна аритмия и важен рисков фактор за исхемичен мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност. Щитовидните хормони оказват важни ефекти върху сърдечносъдовата система и добре известен факт е връзката между явния хипертиреоидизъм и ПМ. Предсърдното мъждене (ПМ) възниква при 10–25% от пациентите с хипертиреоидизъм в сравнение с 0.4% при здравото население.
Статията – PDF
 

Нарушения в костната минерална плътност при хронична употреба на опиоиди

Автор: Д-р Сава Петров1, проф. Мария Орбецова1, доц. Янко Илиев2
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив 2Клиника по токсикология, УМБАЛ „Св. Георги“,
Медицински университет, Пловдив

Остеопорозата е едно от социално значимите заболявания на XXI век. Наред с метаболитния синдром и захарния диабет, тя се превръща в пандемия за съвременния свят, засягаща предимно развитите страни. Въпреки че остеопорозата се определя като заболяване на модерното общество, връзката на костната чупливост с фрактурите при застаряващо население е известна отпреди повече от 200 години. Терминът ‘остеопороза’ произлиза от гръцки език: οστούν/ostoun – „кост“ и πόρος/poros – „пора“.
Статията – PDF
 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.