Main menu
Second Menu

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижаПрофилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст.
Здравото дете – комплексна грижа

ISBN: 978-619-7063-28-8
„Арбилис“ ООД
София, България, 2019 г.

Настоящият сборник „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ представя по един прекрасен начин разнообразната тематика на Третата национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“, проведена под наслов „Здравото дете – комплексна грижа“.

В книгата се разглеждат различни аспекти на профилактиката, диагностиката и терапията на многобройните заболявания при деца и юноши, които понастоящем имат много сериозно медицинско значение в световен мащаб – сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателната система, неврологични, метаболитни, инфекциозни и т.н. Направен е задълбочен анализ на възникването на заболяванията в най-ранна детска възраст и на терапевтичните подходи за лечението им. Специално внимание е отделено на заболяванията при недоносени и новородени деца – основни принципи на лечението в неонаталния период, ретинопатия на недоносени деца, менингоенцефалит при новородени и деца, съвременни подходи и препоръки за храненето на кърмачетата и др. Представени са и интересни клинични случаи от практиката – менингоенцефалит при новородени и деца с ентерококов сепсис, сънна апнея и др.

Значително място е отделено и на новостите във фармакотерапията, като са анализирани съвременните лекарствени вещества – тяхната ефективност, потенциалните рискове при приложението им в педиатричната практика – фармакология, предписване и противоречия в педиатричната практика на вече 70 години използвания парацетамол, витамин D-статуса на децата в училищна възраст и т.н. Част от материалите касаят изключително актуалния въпрос на съвременната фармацевтична наука и практика – разработването на възрастово-специфични лекарствени форми за деца и свързаната с тях лекарствена, ексципиентна и хранителна непоносимост. Дискутирани са и въпроси, засягащи основните принципи на регулацията при детските лекарствени форми, които са обект на интензивна работа в европейските комисии през последните години.

Автори са водещи български специалисти в областта на педиатрията. Редактори на сборника са проф. Иван литвиненко и проф. Николай Ламбов, а рецензент е проф. Маргарита Цонзарова.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.