Main menu
Second Menu

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания - 2017Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017

ISBN: 978-619-7063-26-4
„Арбилис“ ООД
София, България, 2018 г.

Поредното издание на книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017“ обединява както новостите в диагностиката и терапията, така и редица дискусионни проблеми в областта на сърдечно-съдовата патология и връзката ъ с други органи и системи. Автори са водещите специалисти в съответната област у нас.

Сърдечно-съдовите заболявания не са само болестите на сърцето. Безспорно те заемат голям дял от цялата патология, но заболявания във всички съдови басейни се включват в тази група болести. А болестите на кръвоносните съдове в тези региони дават отражение и върху болестите на много други органи и системи. Освен това тези заболявания са пряко свързани с много метаболитни и имунно-възпалителни болести. Много други заболявания могат пряко да повлияят сърдечно-съдовата система и да са причини за нейното увреждане. Те също могат да индуцират или да влошат заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. Всичко това демонстрира възможностите за голямо разнообразие в научно-изследователската и експерименталната медицина, за да се търсят нови възможности за редуциране на тежестта на тези болести върху обществото.

Книгата е подходяща за кардиолози, ендокринолози и терапевти, както и за специализанти по кардиология. Тя ще обогати познанията на лекарите и ще допринесе за по-пълното разбиране на сърдечно-съдовите заболявания, коморбидните състояния при тях и за по-добрата терапия.

Издадена е под редакцията на проф. Борислав Георгиев, рецензенти са член-кор. проф. Мила Власковска, проф. Жанета Георгиева.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.