Main menu
Second Menu

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания – 2006 г.

Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания

Корици Меки
Страници 80
Формат 160х230 mm

„Първична и вторична профилактика на социално-значими заболявания” представя насоки за първичната и вторичната профилактика на някои социално-значими заболявания.
Книгата е отпечатана под редакцията на акад. Илия Томов и д-р Борислав Георгиев. В авторския колектив влизат акад. Илия Томов, проф. Лилия Иванова, проф. Тихомир Даскалов, доц. Асен Златев, доц. Владимир Христов, д-р Борислав Георгиев, д-р Десислава Лазарова, д-р Здравко Каменов.
Темите включени в книгата са „Антибактериална терапия на пневмониите, придобити в общността”, „Метаболитен синдром”, „Мозъчно-съдова протекция и антихипертензивна терапия”, „Диагноза и лечение на хроничната сърдечна недостатъчност”, Лечение на надкамерните тахикардии”, „Новости в терапията на сърдечно-съдовите заболявания”, „TIUMPH – метаболитното лечение на българския пациент с ангина пекторис. Предварителни резултати”.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.