Main menu
Second Menu

Научна литература

Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2018

ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Когато научните доказателства помагат на клиничната практика Профилактика, диагностика, терапия Актуални проблеми – 2018 ISBN: 978-954-92936-0-9 „Хавитис“ ООД София, България, 2018 г. „Профилактика, диагностика, терапия. Актуални проблеми – 2018“ обобщава по превъзходен начин изключително богатата научно-практическа тематика от VIII научна конференция „От науката до леглото на болния“ на тема „Когато […]

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Книгата „Автоимунни енцефалити и енцефалопатии” представя различни аспекти на автоимунните енцефалити и енцефалопатии (АЕ) – една тема, която търпи значително развитие и динамика през последните години. Промяната на концепцията за автоимунните паранеопластични заболявания на централната и периферната нервна система се дължи на голямото количество натрупани нови познания, в това число и на идентифицирането на различни […]

Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Монографията на доц. Детелина Луканова „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози“ е насочена към честата животозастрашаваща и инвалидизираща патология – мозъчния инсулт, предизвикан от атеросклеротична болест на каротидните артерии. Авторката прави задълбочен анализ на известното до момента за атеросклерозата като комплексно заболяване, което обхваща различни съдови басейни, анализира хистологичните особености […]

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.