Main menu
Second Menu

Научна литература

Остра и хронична сърдечна недостатъчност

В книгата представена актуалната дефиниция и последната европейска класификация на сърдечната недостатъчност, известното от патогенезата ъ и препоръчаните алгоритми за диагностика. Отделено е внимание както на сърдечната недостатъчност с редуцирана (потисната) фракция на изтласкване, така и на новите групи болни със запазена и с междинна (гранично потисната) фракция на изтласкване. Поради застаряване на пациентите със […]

Сърдечна недостатъчност – диагностика и терапия

Целта на книгата е да предостави на лекарите необходимото за критична клинична оценка на сложния синдром на СН. Първоначално се обсъждат актуалната дефиниция и новата класификация на фенотиповете на СН, патогенезата и известните факти за връзката с други съпътстващи заболявания и терапии. Отделено е място на особените форми с междинна (гранично потисната) фракция на изтласкване […]

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016

В книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2016“ са застъпени съвременните подходи за подобряване на съпричастността на пациентите към терапия чрез въвеждане на концепцията за „полипил“, за класически и нови биомаркери за метаболитен синдром и тяхната роля в ежедневието и науката, за ролята на стреса върху сърдечно-съдовата […]

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.