Main menu
Second Menu

Наука Кардаиология 6/2019» Увод – Нова терминология за стабилната коронарна болест и ново Ръководство за поведение на Eвропейското дружество по кардиология
» Маскирана хипертония
» Пациентите с диабет са по-предразположени към сезонния грип и неговите усложнения
» Селектиране на пациенти за удължена двойна антитромбоцитна терапия Риск при асоциация на основните рискови фактори и ефект върху исхемичната прогноза и риска от кървене при пациенти с миокарден инфаркт
» Реална необходимост от комбинирана терапия в достигането на LDL-таргет
» Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен
байпас (част 2)
» Единична коронарна артерия и тежка аортна клапна стеноза
» Научни доказателства за намален риск: сърдечно-съдови заболявания
» Новости в кардиологията и от конгреса на ESC 2019

Увод – Нова терминология за стабилната коронарна болест и ново Ръководство за поведение на Eвропейското дружество по кардиология

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

През изминалата година Европейското дружество по кардиология (ESC) представи ново наименование на известната досега стабилна коронарна болест на сърцето, което привежда номенклатурата в съответствие със съвременното разбиране за нейното развитие и терапевтични стратегии.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Маскирана хипертония

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Все по-често е използването на методи за измерване на артериалното налягане (АН) у дома на пациента и самостоятелното проследяване на АН и вече има убедителни данни, че самостоятелното проследяване на АН е по-добър предиктор на увреждането на прицелните органи и клиничната прогноза от клиничното измерване на налягането. След въвеждането на 24-часовото амбулаторно проследяване на налягането и домашното проследяване на налягането все повече данни се натрупват за различията между стойностите на АН, измерени в лекарския кабинет и извън него.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Пациентите с диабет са по-предразположени към сезонния грип и неговите усложнения

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Грипът е общо вирусно заболяване, което е свързано със значителна заболеваемост и смъртност. Ръководствата за лечение на диабета, изготвени от диабетните организации (Американската диабетна асоциация, Канадската диабетна асоциация), както и ръководствата за приложение на ваксините в държави като САЩ и Великобритания препоръчват рутинна ваксинация срещу сезонния грип при всички възрастни с диабет5–8. Американските ръководства наскоро препоръчаха универсална ваксинация срещу грип при всички възрастни и продължават да поставят акцент върху пациентите с диабет, особено при оскъдност на ресурсите. Тъй като тези препоръки вече съществуват за всички възрастни хора (на възраст >65 години), остава към тях да бъдат добавени и пациентите с диабет в активна работоспособна възраст (18–64 години) като високорискова група.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Селектиране на пациенти за удължена двойна антитромбоцитна терапия.
Риск при асоциация на основните рискови фактори и ефект върху исхемичната прогноза и риска от кървене при пациенти с миокарден инфаркт

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

След преживян коронарен инцидент двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) и модификацията на рисковите фактори са ключови стратегии за вторична превенция. Въпреки развитието на терапевтичните възможности, пациентите с миокарден инфаркт все още са с повишен риск от последващи исхемични инциденти и смъртност. С цел понижение на исхемичния риск е разработена двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) и данните от ново проучване подкрепят дългосрочната ДАТТ с тикагрелор 60 mg3. Назначаването на ДАТТ е първа стъпка от оптималната вторична превенция, но дългосрочното придържане на пациентите към терапията се оценява <50%1. Двойната антитромбоцитна и двойната антикоагулантна терапия понижават честотата на исхемичните инциденти, но повишават риска от кървене. Придържането на пациентите към ДАТТ е от критично важно значение и е чест проблем, наблюдаван в клиничната практика. Съществуват много причини за прекратяване на ДАТТ след дехоспитализацията. Тикагрелор 90 mg е медикамент на първи избор в терапията на пациенти с остър коронарен синдром в европейските ръководства (клас I) и медикамент на първи избор заедно с клопидогрел в американските ръководства (клас I).

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Реална необходимост от комбинирана терапия в достигането на LDL-таргет

Автор: Доц. Людмила Владимирова-Китова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Дислипидемиите са независим рисков фактор, който при отсъствието на други рискови фактори може да акцелерира атерогенезата. Необходимостта от агресивно поведение спрямо основния доказал се таргет – LDL-холестерола, вече не подлежи на съмнение на базата на медицината на доказателствата. За разлика от клиничната липидология, агресивното поведение в хипертензиологията и диабетологията се доказа, че не носи клинични ползи.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен байпас (част 2)

Автор: Д-р Явор Валянов, проф. Людмил Бояджиев
Болница: Клиника по кардиохирургия, Национална кардиологична болница

Отпрепариранетo на ВСМ с помоща на CO2 води до компресия на вената и венозна стаза на кръвотока, което може да доведе до вътрелуменно образуване на тромб. Поради това е необходимо прилагането на хепарин преди процедурата. При използване на отворената система за ендоскопско вземане на ВСМ не е необходимо хепаринизиране на пациента.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Единична коронарна артерия и тежка аортна клапна стеноза

Автор: Д-р Симона Николаева, д-р Любозар Никитасов, д-р Веселин Арабаджиев
Болница: Отделение по кардиология, МБАЛ „Добрич“, Добрич

Коронарните аномалии представляват вариации в произхода, хода или зоната на кръвоснабдяване на коронарните артерии, като честотата им варира между 0.64% и 1.3%25. Най-често срещаната коронарна аномалия е наличието на отделни устия на лявата предна десцендентна артерия (ЛПДА) и на лявата циркумфлексна артерия – с честота от 0.37% до 0.6%8, 27. С най-голямо клинично значение е аномалията, при която дясната коронарна артерия (ДКА) произлиза от левия синус на Валсалва или когато ЛПДА произлиза съответно от десния синус. Честотата на тези аномалии достига 0.17%5, 7, 10.
Представяме клиничен случай на единична коронарна артерия, установена случайно при извършване на диагностична сърдечна катетеризация по повод на тежка аортна клапна стеноза.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Научни доказателства за намален риск: сърдечно-съдови заболявания

Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечно-съдови, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ). Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания. От десетилетия основните стратегии за намаляване на вредата, свързана с цигарите, се основават на мерки за контрол на тютюна с акцент върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от последните десетилетия1 в намаляването на процента на тютюнопушене, над 1 млрд. пълнолетни лица в света продължават да пушат.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Новости в кардиологията и от конгреса на ESC 2019

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Париж, 2019

Замърсяването на въздуха убива повече хора годишно от тютюнопушенето. Този факт може да е изненадващ за някои, но не и за проф. Томас Мюнцел и неговия екип от Университетския медицински център към Университета „Йоханес Гутенберг“, Майнц, Германия. Те посочиха, че тежестта на болестите, свързани със замърсвянето на въздуха, е много по-голяма, отколкото се смяташе до момента.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Comments are closed.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.