Main menu
Second Menu

Списание „Наука Кардиология“

Наука Кардиология

От 2000 г. Арбилис ООД е издател на списание “Наука Кардиология”, единствено по рода си медицинско издание както по отношение на тиража си (5000 бр.), така и от гледна точка на графичния си дизайн, съдържанието си и, не на последно място, разпространението си. Списание “Наука Кардиология” е пълноцветно, издава се в 6 броя годишно и се разпространява сред общопрактикуващи лекари, кардиолози, ендокринолози и други извънболнични и болнични специалисти (70% от тиража чрез изпращане на адреси и 30% – на медицински форуми).

 

Проф. Борислав Георгиев
главен редактор

Редакционен съвет
проф. Бранимир Каназирев
проф. Георги Момеков
проф. Жанета Георгиева
проф. Маргарита Цонзарова
проф. Марио Станкев
проф. Нина Гочева
доц. Любомир Киров

2019

Наука Кардиология 1/2019

2018

Наука Кардиология 1/2018
Наука Кардиология 2/2018
Наука Кардиология 3/2018
Наука Кардиология 4/2018
Наука Кардиология 5/2018
Наука Кардиология 6/2018

2017

Наука Кардиология 1/2017
Наука Кардиология 2/2017
Наука Кардиология 3/2017
Наука Кардиология 4/2017
Наука Кардиология 5/2017
Наука Кардиология 6/2017

2016

Наука Кардиология 1/2016
Наука Кардиология 2/2016
Наука Кардиология 3/2016
Наука Кардиология 4/2016
Наука Кардиология 5/2016
Наука Кардиология 6/2016

2015

Наука Кардиология 1/2015
Наука Кардиология 2/2015
Наука Кардиология 3/2015
Наука Кардиология 4/2015
Наука Кардиология 5/2015
Наука Кардиология 6/2015

2014

Наука Кардиология 1/2014
Наука Кардиология 2/2014
Наука Кардиология 3/2014
Наука Кардиология 4/2014
Наука Кардиология 5/2014
Наука Кардиология 6/2014

2013

Наука Кардиология 1/2013
Наука Кардиология 2/2013
Наука Кардиология 3/2013
Наука Кардиология 4/2013
Наука Кардиология 5/2013
Наука Кардиология 6/2013

2012

Наука Кардиология 1/2012
Наука Кардиология 2/2012
Наука Кардиология 3/2012
Наука Кардиология 4/2012
Наука Кардиология 5/2012
Наука Кардиология 6/2012

2011

Наука Кардиология 1/2011
Наука Кардиология 2/2011
Наука Кардиология 3/2011
Наука Кардиология 4/2011
Наука Кардиология 5/2011
Наука Кардиология 6/2011

2010

Наука Кардиология 1/2010
Наука Кардиология 2/2010
Наука Кардиология 3/2010
Наука Кардиология 4/2010
Наука Кардиология 5/2010
Наука Кардиология 6/2010

2009

 
Наука Кардиология 1/2009
Наука Кардиология 2/2009
Наука Кардиология 3/2009
Наука Кардиология 4/2009
Наука Кардиология 5/2009
Наука Кардиология 6/2009

2008

Наука Кардиология 1/2008
Наука Кардиология 2/2008
Наука Кардиология 3/2008
Наука Кардиология 4/2008
Наука Кардиология 5/2008
Наука Кардиология 6/2008

2007

Наука Кардиология 1/2007
Наука Кардиология 2/2007
Наука Кардиология 3/2007
Наука Кардиология 4/2007
Наука Кардиология 5/2007
Наука Кардиология 6/2007

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.