Main menu
Second Menu

Списание „Наука Ендокринология“

Наука Ендокринология

През май 2007 г. излезе първият брой на сп. “Наука ендокринология”. Целта на списание “Наука ендокринология” е да допълни практическите познания, т.е. да запознае в рамките на един неголям обем всички общопрактикуващи лекари и ендокринолози с общо утвърдени критерии за диагностиката и лечението на ендокринните заболявания и болестите на обмяната.

Списание “Наука Ендокринология” бързо се утвърди като практическо ръководство по ендокринология и стана  част от дейностите, свързани с продължителното медицинско обучение. Авторите на статиите улесняват читателя при търсенето на информация по интересуващите го въпроси на практическата ендокринология.

Списанието е предназначено специално за общопрактикуващите лекари и специалистите-ендокринолози. Целта е те да бъдат запознати със съвременните концепции, консенсуси и насоки, отнасящи се до основни проблеми на клиничната ендокринология. Акцентът на списанието е насочен върху практическите въпроси на ендокринологията, поради което то ще бъде полезно и за всички лекари. Дискутират се проблемите както на често срещаните и социално-значимите заболявания, така и на относително по-редките синдроми и заболявания. Разглеждани са основни ръководства за действие и алгоритми на ендокринните заболявания, които са приети от международни ендокринологични общности или са били обсъждани на български форуми през текущата година.

Редакционен съвет:

ПОЧЕТЕН ГЛАВЕН РЕДАКТОР
проф. Сабина Захариева, д.м.н.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

Главен редактор
проф. Цветалина Танкова, д.м.н.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
проф. Виолета Йотова, д.м.н.
Първа детска клиника с ДОИЛНН, УМБАЛ, „Св. Марина“, МУ, Варна
проф. Здравко Каменов, д.м.н.
Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ, София
проф. Мария Орбецова, д.м.
Клиника по ендокринология и болести на обмяната,
УМБАЛ „Св. Георги“,
МУ, Пловдив
доц. Атанаска Еленкова, д.м.
Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
доц. Борислав Георгиев, д.м.
Национална кардиологична болница

2020

Наука Eндокринология 1/2020
Наука Eндокринология 2/2020
Наука Eндокринология 3/2020
Наука Eндокринология 4/2020

2019

Наука Eндокринология 1/2019
Наука Eндокринология 2/2019
Наука Eндокринология 3/2019
Наука Eндокринология 4/2019

2018

Наука Eндокринология 1/2018
Наука Eндокринология 2/2018
Наука Eндокринология 3/2018
Наука Eндокринология 4/2018

2017

Наука Eндокринология 1/2017
Наука Eндокринология 2/2017
Наука Eндокринология 3/2017
Наука Eндокринология 4/2017

2016

Наука Eндокринология 1/2016
Наука Eндокринология 2/2016
Наука Eндокринология 3/2016
Наука Eндокринология 4/2016

2015

Наука Eндокринология 1/2015
Наука Eндокринология 2/2015
Наука Eндокринология 3/2015
Наука Eндокринология 4/2015

2014

Наука Eндокринология 1/2014
Наука Eндокринология 2/2014
Наука Eндокринология 3/2014
Наука Eндокринология 4/2014
Наука Eндокринология 5/2014
Наука Eндокринология 6/2014

2013

Наука Eндокринология 1/2013
Наука Eндокринология 2/2013
Наука Eндокринология 3/2013
Наука Eндокринология 4/2013
Наука Eндокринология 5/2013
Наука Eндокринология 6/2013

2012

Наука Eндокринология 1/2012
Наука Eндокринология 2/2012
Наука Eндокринология 3/2012
Наука Eндокринология 4/2012
Наука Eндокринология 5/2012
Наука Eндокринология 6/2012

2011

Наука Eндокринология 1/2011
Наука Eндокринология 2/2011
Наука Eндокринология 3/2011
Наука Eндокринология 4/2011
Наука Eндокринология 5/2011
Наука Eндокринология 6/2011

2010

Наука Eндокринология 1/2010
Наука Eндокринология 2/2010
Наука Ендокринология 3/2010
Наука Eндокринология 4/2010
Наука Eндокринология 5/2010
Наука Eндокринология 6/2010

2009

Наука Eндокринология 1/2009
Наука Eндокринология 2/2009
Наука Eндокринология 3/2009
Наука Eндокринология 4/2009
Наука Eндокринология 5/2009
Наука Eндокринология 6/2009

2008

Наука Eндокринология 1/2008
Наука Eндокринология 2/2008
Наука Eндокринология 3/2008
Наука Eндокринология 4/2008

2007

Наука Eндокринология 1/2007
Наука Eндокринология 2/2007
Наука Eндокринология 3/2007

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.