Main menu
Second Menu

Списание „Наука Инфектология и Паразитология“

Наука Инфектология Паразитология


В началото на октомври 2010 г. от печат излезе първият брой на списание „Наука Инфектология и Паразитология“. Списанието е насочено, както към специалистите в областта на инфектологията и паразитологията, така и към общопрактикуващите лекари.

Редакционен съвет:

ПОЧЕТЕН ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. Иван Диков

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. Каменна Вутова
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – София
Проф. Марияна Стойчева
Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив
Проф. Цеца Дойчинова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен
Доц. Лилия Пекова
Катедра по хигиена, епидемиология и инфекциозни болести, Тракийски университет, Стара Загора
Доц. Маргарита Господинова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, МУ – Варна
Доц. Радка Комитова
Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

2019

Наука Инфектология Паразитология 1/2019

2018

Наука Инфектология Паразитология 1/2018

2017

Наука Инфектология Паразитология 1/2017

2016

Наука Инфектология Паразитология 1/2016
Наука Инфектология Паразитология 2/2016

2015

Наука Инфектология Паразитология 1/2015
Наука Инфектология Паразитология 2/2015

2014

Наука Инфектология Паразитология 1/2014
Наука Инфектология Паразитология 2/2014

2013

Наука Инфектология Паразитология 1/2013
Наука Инфектология Паразитология 2/2013

2012

Наука Инфектология Паразитология 1/2012
Наука Инфектология Паразитология 2/2012

2011

Наука Инфектология Паразитология 1/2011
Наука Инфектология Паразитология 2/2011

2010

Наука Инфектология Паразитология 1/2010

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.