Main menu
Second Menu

Научно-популярна литература

През 2000 г. бе издаден плакат и настолен плакат „Карта на коронарния риск“, които са необходими за ежедневната практика на семейните лекари и извънболничните специалисти.

През 2001 г. „Арбилис“ издаде брошурата „Добре дошли вкъщи“, а през 2003 г. – брошурата “Как да живеем отсега нататък”, предназначени за пациенти със сърдечно-съдови заболявания, наскоро изписани от болнично заведение.

Периодично издаваме дипляни за особеностите на хипертонията и дислипидемиите, предназначени за пациентите и целящи повишаване на здравната култура на населението.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.