Main menu
Second Menu

Научна литература

Кардиоренален синдром

Под редакцията на проф. Борис Богов и проф. Борислав Георгиев Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска и проф. Жанета Георгиева Книгата „Кардиоренален синдром“ се стреми всеобхватно да анализира данните и подходите при кардиореналния синдром. Екип от водещи специалисти разглежда отделни аспекти на синдрома и предлага съвременни диагностични и терапевтични алгоритми. Участието на нефролози, кардиолози и фармацевти […]

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017 ISBN: 978-619-7063-26-4 „Арбилис“ ООД София, България, 2018 г. Поредното издание на книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017“ обединява както новостите в диагностиката и терапията, така и редица дискусионни проблеми в областта на […]

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа ISBN: 978-619-7063-28-8 „Арбилис“ ООД София, България, 2019 г. Настоящият сборник „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ представя по един прекрасен начин разнообразната тематика на Третата национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“, проведена под наслов „Здравото дете – комплексна […]

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.