Main menu
Second Menu

Eндодонтия – Тематични лекции, атлас и собствени изследвания

Eндодонтия – Тематични лекции, атлас и собствени изследванияEндодонтия – Тематични лекции, атлас и собствени изследвания

Корици Твърди
Страници 224
Формат 230/280 mm

Книгата, с автор доц. Екатерина Ботева, е учебна монография по Ендодонтия. Във фокуса на вниманието са всички лекционни ендодонтски тематики в хармония с акредитационната програма на Факултета по дентална медицина – София. Нестандартният формат на книгата може да се дефинира и като лекторски учебен атлас, какъвто у нас до сега не е публикуван. Снимковият материал е много богат и е в областта на анатомията и физиологията на зъбната пулпа, анатомията на ендодонциума и периапикалната кост и отношението им към пулпната и перирадикуларна патология.
Разгледани и атрактивно онагледени са възпалителните и невъзпалителни заболявания на пулпата и периодонциума, тяхната симптоматика, диагностика, диференциална диагностика, анамнестични особености, клиника и лечение. Разработката включва ендодонтски лечебни планове и схеми, с публикувани и онагледени резултати от прилагането им. Описани са положителните и отрицателни резултати и въздействия при различни лечебни методики. Специално внимание е отделено на възможните ятрогенни грешки при използването на лечебни техники в ендодонтията и при изгражданията с радикуларни щифтове на силно разрушени зъби.
В края на монографията са съставени 13 теста и ключ към тях, по изложеният в отделните глави материал за контрол, самоподготовка и самоконтрол.
Атласът, снимковият материал и описанието му са много добър наръчник за общопрактикуващи дентални медици и за целите на следдипломното обучение. Книгата представлява подходящо, богато илюстрирано учебно помагало за студенти по предклиника и клиника на денталната медицина.

Книгата може да закупите в библиотеката на Факултета по дентална медицина, Медицински унивеситет, София.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.