Main menu
Second Menu

Арбилис

Арбилис е създадена през 2000 г. и е специализирана в издателската дейност, връзките с обществеността и рекламата. Арбилис има за основна цел повишаване квалификацията на българските лекари. През годините Арбилис организира научни форуми и издава книги и периодика за медици.

Арбилис е издател на специализираните периодични издания “Наука кардиология” (от 2000 г.), “Наука Пулмология” (от 2006 г.) и “Наука Ендокринология” (от 2007 г.), “Наука Диететика” (от 2009 г.), “Наука Инфектология/Паразитология” (от 2010 г.), “Наука Фармакология” (от 2010 г.).  С тях “Арбилис” доставя най-актуалната информация за профилактика и лечение на социално-значимите заболявания, така необходима и полезна за ежедневната практика на специалистите.

От 5 юли 2007 г. фирма Арбилис ООД е сертифицирана от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за управление на качеството: BS EN ISO 9001:2000. Системата за управление е приложима за: рекламна дейност, издателска дейност, организиране на форуми, PR дейност, продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост.

Арбилис е лицензиран туроператор и туристически агент, създаден през 2010 г. Туроператорската дейност, включена в потфолиото на Арбилис, обогатява възможностите за качествено предлагане не само на събития, но и на индивидуални туристически услуги в България и чужбина, организирани с опит, качество и индивидуално отношение на атрактивни цени.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.