Main menu
Second Menu

Регистрация

В сайта за издателска дейност на Арбилис можете да ползвате две нива на достъп.

Ниво Регистрация

Регистрираните потребители на Арбилис пъблишинг имат безплатен достъп до всички списания – Наука Кардиология, Наука Ендокринология, Наука Пулмология, Наука диететика, Наука Инфектология и Паразитология и Наука Фармакология, издадени до декември 2013 г.

Ниво Абонамент

При абонамент за което и да е от изданията на Арбилис получавате безплатен онлайн достъп до всички публикувани до момента броеве на изданието.

След регистрацията ви предоставената от вас информация ще бъде сравнена с базата данни на Арбилис и след потвърждаване на абонамента ви, профилът ви ще бъде активиран.


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.